Globalno, regionalno i lokalno - pitanje sigurnosti nameće se kao jedno od najaktuelnijih.

Koliko zavisimo od vanjskih, koliko od unutrašnjih faktora? Šta možemo sami i koliko su nam važna globalna kretanja? Jesmo li sigurni i koliko nas politika ugrožava? Sve su ovo pitanja o kojim diskutujemo s našim gostom prof. dr. Ahmedom Kicom, stručnjakom za sigurnost.

„7PLUS“ gledajte nakon „Vijesti u 7“.