Ne znam kad me je ta ideja počela "proganjati", valjda kad sam prvi put pročitao briljantni lirski roman Hamze Hume "Grozdanin kikot".

Piše: Akademik Gradimir Gojer

A bilo je davno, još u osnovnoj školi... Od tada budan sanjam prizore nikad ostvarene teatarske predstave u vlastitoj adaptaciji ovoga Huminog romana.

Što se više bližim životnom kraju to me češće pohode Grozdan i Grozdana, likovi nestvarnosti, dok sam u čudesnu rijeku ljepoticu trajno zagledan.

Da sam napravio tu ambijentalnu predstavu počevši od vrha Cima pa sve do ulijevanja Radobolje u Neretvu bila bi to predstava moga života.