Na Svjetski dan okoliša, 5.juna, na području općine Vogošća otpočela je velika akcija čišćenja. Akcija se realizuje u okviru projekta proljetne akcije čišćenja Kantona Sarajevo – Sarajeco.

Akcija se realizuje uz pomoć preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo: KJKP Rad, KJKP Park, JKP Vodovod i kanalizacija, KJU za zaštićena područja KS, KJKP Pokop, te Kantonalne uprave civilne zaštite.

Na području Vogošće u akciju su se uključile nadležne općinske službe, Općinski štab Civilne zaštite, te Dobrovoljno vatrogasno društvo „Vogošća“.

Akcijom je obuhvaćeno čišćenje onih lokacija koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja, uklanjanje divljih deponija i realizovaće se na području cijele Vogošće.