Hayat TV danima prati naše hadžije koje privode kraju vjerske obrede. Sve to po temperaturi daleko iznad 40 stepeni. Srećom, svi su dobro, puni emocija poručuju kako im ništa nije teško.

Tamo gdje srca kucaju kao jedno, tamo gdje se izvršava posljednji od pet stupova Islama, bh. hadžije privode obrede kraju. Sve što su vidjeli, doživjeli i osjetili u Meki, kažu nam, ne mogu riječima opisati.

Zdravstvenom zbrinjavanju hadžija sve vrijeme posvetila se velika pažnja. Ljekarski tim ove godine predvodi specijalist urgentne medicine doktor Adem Zelihić. Trećeg dana Kurban-bajrama konstatovali su da su bh. hadžije prilično dobrog zdravstvenog stanja. Uspjeli su obaviti sve glavne hadžijske obaveze od Arefata, Muzdelife, bacanja kamenčića, do tavafa, što predstavlja izuzetan napor, prije svega zbog izuzetno visoke temperature.

Da bi sve bilo ispravno, Ured za umru i hadž Islamske zajednice u BiH edukovao je ranije hadžije o svakom detalju na koji se treba obratiti pažnja. Edukacija je, kažu, imala veliki broj koraka, ali je itekako pomogla i ostavila značajno mjesto u srcima hadžija.

Korak po korak, nastavljaju svoj put. Hadž izjednačava ljude i donosi poruke mira. Po vanjskom izgledu svi su jednaki bez obilježja funkcija, položaja i staleža, vjerujući u jednog Gospodara.

(M.Rašidović)