Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Predlagač u razlozima za donošenje ovog propisa ukazuje da se Federacija BiH, odnosno Bosna i Hercegovina, susreće se sa problemom nedostatka radne snage, a posebno u proizvodnim, uslužnim i drugim djelatnostima, što se naročito odražava na velike poslodavce koji su pretežno orijentisani na izvoz.

Radi se o izmjenama i dopunama koje je resorno ministarstvo pripremilo na osnovu inicijative Udruženja poslodavaca FBiH.

Također navode da je nedostatak radne snage aktuelan problem u posljednjih nekoliko godina i za domaće privrednike, posebno izvoznike, bez obzira što na evidencijama službi za zapošljavanje postoji određen broj nezaposlenih osoba sa zanimanjima za koje poslodavci smatraju da su deficitarna zanimanja te da ta lica ipak ne traže posao nego su u evidencijama zbog zdravstvenog osiguranja i drugih eventualnih socijalnih naknada, koje ostvaruju kao nezaposlena lica.

Između ostalog, izmjenama i dopunama se propisuje da je nadležna kantonalna služba rješenje o radnoj dozvoli dužna donijeti u roku od najduže 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zatim se dodaje i odredba po kojoj postupak i proceduru izdavanja radne dozvole strancu koji namjerava registrovati obrt propisuje Federalno ministarstvo, u roku od najduže 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nacrtom izmjena i dopuna se dodaje i novi član koji se odnosi na novu odluku o deficitarnim zanimanjima koju će donijeti Federalni zavod za zapošljavanje, a na osnovu stanja na tržištu rada na nivou FBiH, u pogledu broja i strukture nezaposlenih lica te potreba pojedinih privrednih djelatnosti, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine, i nakon provedenih konsultacija sa reprezentativnim udruženjem poslodavaca te uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalnog ministarstva.

Procjena stanja i potreba na tržištu rada utvrđivat će se na nivou FBiH na osnovu kriterija koji se odnose na zanimanja koja nedostaju, zatim provedbu strateških i investicijskih projekata, kao i druge okolnosti važne za ekonomski rast i održivi razvoj.