Tim za štampu i informacije Delegacije pri UN-u i OEBS-u u Beču obratio se u ime Evropske unije.

Zemlje kandidati Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Ukrajina, Republika Moldavija, Bosna i Hercegovina i Gruzija, zemlje EFTA Island, Lihtenštajn i Norveška, članice Evropskog ekonomskog prostora, kao i San Marino, pridružuju se ovoj izjavi.

- Uzimamo u obzir današnju odluku o imenovanju za članstvo u Odboru IAEA u 2024-25. godini, zemalja koje su najnaprednije u nuklearnoj tehnologiji, u skladu sa članom VI.A.1 Statuta IAEA. Dok razgovaramo, jedan od imenovanih članova Odbora nastavlja da vrši invaziju punog razmjera na susjednu zemlju. Ruski neselektivni napadi na ukrajinsku civilnu infrastrukturu donose nepodnošljive patnje narodu Ukrajine. Ovi napadi također predstavljaju neviđenu i neprihvatljivu prijetnju nuklearnoj i sigurnosti u Ukrajini, između ostalog, potencijalno ugrožavajući fizičku sigurnost ukrajinskih nuklearnih elektrana i instituta i prekidajući opskrbu osnovnom energijom - naveo je Tim.

Dodaju da EU nastavlja da najoštrije osuđuje agresivni rat Rusije i njeno nezakonito zauzimanje ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje.

- Oni su flagrantno kršenje Povelje UN-a i Statuta IAEA i suprotni su cilju Agencije da ubrza i poveća doprinos atomske energije miru, zdravlju i prosperitetu u svijetu. EU poziva međunarodnu zajednicu da Rusiju smatra odgovornom za svoje postupke - kažu u saopćenju.

Dodaju da EU još jednom poziva Rusku Federaciju da prekine svoj ilegalni rat, bezuslovno i odmah povuče sve svoje snage i vojnu opremu sa cijele teritorije Ukrajine i u potpunosti poštuje nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica.

- Podsjećamo, Statut Agencije ne podrazumijeva samo prava i privilegije već i obaveze i odgovornosti. Sve države članice IAEA, a posebno imenovani članovi odbora, moraju poštivati Povelju UN i Statut IAEA, kao i rezolucije koje je usvojio ovaj odbor. Krajnje je vrijeme da Ruska Federacija posluša pozive ovog odbora i ispoštuje svoje obaveze prema međunarodnom pravu - jasni su iz Delegacije EU.