Predsjedništvo BiH imenovalo je prof. dr Lejlu Ramić-Mesihović, za ambasadoricu BiH u Slovačkoj.

Profesorica Ramić-Mesihović, bit će prva bh. ambasadorica u Slovačkoj, jer naša zemlja do sada nije imala svoju ambasadu u toj zemlji koja je rezidentno pokrivana iz Ambasade BiH u Pragu, u Češkoj.

Ramić-Mesihović je profesorica na predmetu za međunarodne odnose i evropske studije i ekspertica za evropske integraciji, a i predsjednica je Savjeta za vanjsku politiku pri Kabinetu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića

Odluka o otvaranju ambasade BiH u Slovačkoj donesena je u martu 2021. godine.

Tada je Ministarstvo vanjskih poslova BiH na čelu s tadašnjom ministricom Biserom Turković bilo zaduženo da provede potrebnu proceduru otvaranja diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Bratislavi u skladu sa diplomatskom praksom i relevantnim procedurama zemlje prijema, te da u okviru svoje budžetske projekcije za 2021. godinu planira budžetska sredstva za ovu stavku.

No, do toga nije došlo i tek sada, tri godine poslije donošenja odluke, Predsjedništvo BiH je imenovalo prvu ambasadoricu BiH u Slovačkoj, a kako saznaje Raport provodi se i dio aktivnosti za koje je nadležno MVP kako bi ambasada BiH u toj zemlji bila i otvorena, piše Raport.