Osmog juna 1992. godine bio je prvi pokušaj deblokade opkoljenog Sarajeva. Ostaće upamćen je kao dan kada je poginulo najviše sarajevske omladine u pokušaju da oslobode svoj grad.

Cilj akcije bilo je probijanje čvrstog obruča oko grada, kao i zauzimanje ključnih pozicija agresora sa kojih je granatiran. Tog dana, svoje živote izgubilo je 25 pripadnika „Zelenih beretki“ i dva komandanta borbenih jedinica „Bosnae“: Muhidin Dino Magoda i Sulejman Zolj za kojeg kažu, da kada su ga teško ranjenog pokušavali prebaciti do Sarajeva, rekao svom saborcu: "Podigni me malo da još jedan put vidim svoje Sarajevo".

Bitka za Trebević bila je jedna od najorganizovanijih bitki tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kažu njeni učesnici. Cilj je bilo zauzimanje i neutralisanje značajnjih položaja agresora sa kojih se svakodnevno ubijalo stanovništvo Sarajeva.

Jedinice Zelenih beretki i MUP-a Stari Grad su 8. juna 1992. godine imale zadatak izvršiti napad u pravcu Trebevića, napad koji je prouzrokovao mnoge žrtve. Upravo zbog onih koji su dali život za Sarajevo i Bosnu I Hercegovinu, moramo održati kulture sjećanja na ovu, ali i sve druge bitke, kaže Omer Osmanović.

Zbog herojstva onih koji su svoj grad voljeli više od sebe samih ne smijemo zaboraviti svoju historiju, čak i danas kada nam kultura zaborava i revizionizma pokušava nametnuti svoju istinu.

(A.Kalesić)