U Neumu se održava 23. po redu Međunarodni simpozij "Bridge" u organizaciji Konsultantske kuće Revicon.

Prva tema o kojoj su razgovarali ekonomski stručnjaci je "Ekonomska održivost podržana planskim rastom".

Kako se BiH snalazi sa sve većim tržišnim izazovima, kako se prilagoditi evropskim i svjetskim standardima te kako preći most ka savremenim praksama u računovodstvu i reviziji, samo su neke od tema o kojima se diskutovalo na simpoziju.

Prelazak sadašnje tačke u tačku koja nas čeka nastao je s potrebom da se pređe na nove načine rješavanja problema.