Nakon što je nedavno Centralna izborna komisija (CIK) poništila tender za štampanje listića za predstojeće izbore, na današnjoj sjednici je poništen još jedan tender.

CIK BiH danas je poništio tender za nabavku usluga transporta izbornog materijala za potrebe održavanja Lokalnih izbora 2024, zakazanih za 6. oktobar.

Razlog je što nijedna od dvije prispjele ponude nije bila prihvatljiva.

Vrijednost ove javne nabavke iznosila je 200.000 KM bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost (PDV), a sa PDV-om to je 234.000 KM.

- Šest ponuđača preuzelo je tendersku dokumentaciju. U predviđenom roku su dostavljene dvije ponude. Obje kompanije, Top TLS i OGL Sarajevo nisu dostavile traženu dokumentaciju - rečeno je na sjednici CIK-a.

Konstatovano je da nemaju izbora nego poništiti tender, a nakon pravosnažnosti odluke o poništenju ide novi javni poziv.