Centralna izborna komisija (CIK) BiH donijela je novu odluku o nabavci usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine, nakon što se na prethoni poziv niko nije prijavio.

Procjenjena vrijednost nabavke iznosi približno 1.370.000 KM bez PDV-a, odnosno 1.600.000 KM sa PDV-om za zaključenje okvirnog sporazuma.

Iz CIK-a navode da će se za štampanje glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine zaključiti ugovor na osnovu ovog okvirnog sporazuma na vrijednost 1.282.000 KM bez PDV-a, odnosno 1.500.000 KM sa PDV-om i izvršit će se primjenom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa odredbama člana 21. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što ni jedna ponuda nije dostavljena do krajnjeg roka za dostavu ponuda u otvorenom postupku, i uslovi za ugovor nisu promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka.

U ponovnom postupku nabavke usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine vrijednost nabavke je povećana za oko 250.000 KM.

Podsjetimo, na prethodni javni poziv nije se prijavila nijedna firma, što je dovelo do toga da se CIK po prvi put suočava sa ovakvim problemom.