Emin Švrakić, vizionar, lider, istinski, srcem i bićem cijelim patriota kada je to za grad, za zemlju bilo najpotrebnije.

Čovjek koji u najtežim godinama za Bosnu i Hercegovinu, prvo imao svijest šta će se dešavati, a onda imao i ideju kako se organizovati i odbraniti. Osnivač je i komandant Zelenih beretki, pokretač odbrane Sarajeva.


Bio je i danas jeste mnogima uzor.

Čovjek koji je učinio nevjerovatne stvari za odbranu glavnog grada, ali i cijele domovine, a za svoj cjelokupan rad nikada ničim nije nagrađen.

Čovjek koji je učinio nevjerovatno za odbranu BiH: Pogledajte dokumentarni film "Amidža"

Zbog toga, dokumentarni film „Amidža“ govori o tom važnom važnom segmentu njegovog života, ali i o svim ostalim.

O njegovom odrastanju, poslu, porodici i svemu onome što je volio i čemu je u životu težio. Da se zna i pamti.

Pogledajte dokumentarni film "Amidža"