Nakon duže pauze, Zastupnički dom Parlamenta FBiH će sutra imati novu sjednicu.

Naša gošća u studiju je zastupnica Alma Kratina, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova FBiH, s kojom razgovaramo o izmjenama Zakona o nasilju u porodici te Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nažalost, naša zemlja je gotovo svakodnevno suočena s razlozima izmjene ovog zakona kako bi se konačno osigurao sveobuhvatan pravni okvir za zaštitu žrtava nasilja i odgovarajuće kazne za počinitelje nasilja.