Nedavno smo na našem portalu objavili tekst pod naslovom: “Zbog Bartule EP za juniore nije regularno”.

U istom je, između ostalog, objavljeno da Predrag Bartula, iako smijenjen sa funkcije, sa svojim saradnicima i dalje poduzima samovoljno radnje u ime Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine, o kojima Savez nije niti upoznat, te za iste saznaje neslužbeno, a koje mogu imati dalekosežne negativnosti.

Na isti tekst reagirao je Ahmet Efendić, punomoćnik Bokserskog saveza BiH. Njegov demant prenosimo u cjelosti:

"Objavljeni članak obiluje netačnim i proizvoljno interpretiranim navodima koje ste, jasno nam je, dobili od gospođe Jasmine Džafo i/ili od gospodina Enesa Kunovca, te je - radi pravilnog informisanja - neophodno upoznati javnost sa tačnim činjenicama.

Uvodno, želim da Vas upoznam da je Evropska bokserska konfederacija (u daljnjem tekstu: EBK) ukazala povjerenje i čast BSBiH na način što mu je povjerila organizaciju Evropskog prvenstva u boksu za juniore i kadete (u daljnjem tekstu: EP). EP za juniore će se održati u mjesecu junu u Sarajevu, dok će se EP za kadete održati u mjesecu augustu u Banja Luci. Procjena je da će svakom od takmičenja prisustvovati cca 500 ljudi – boksera, pomoćnog osoblja (trenera, fizioterapeuta...), službenih lica, novinara – dakle, radi se o manifestacijama koje su od ogromnog značaja ne samo za BSBiH i ljude iz svijeta boksa, već i za širu društvenu zajednicu. Jer, od organizacije EP značajan benefit će imati i gradovi organizatori, kao i privredna društva i ljudi zaposleni u brojnim branšama (hotelijeri, ugostitelji, taksisti...). Prema tome, smatramo suvišnim objašnjavati da se radi o vrlo značajnim događajima kojima će se promovisati ne samo BSBiH već i gradovi domaćini.

Logično bi bilo zaključiti – kada pročitate uvodni pasus – da su trenutno svi ljudski, sportski i drugi kapaciteti BSBiH stavljeni na raspolaganje i usmjereni ka uspješnoj organizaciji EP. Međutim, nažalost – a što je, konačno, i razlog upućivanja ovog demantia – BSBiH je suočen sa opstrukcijama održavanja EP i to od strane lica koja (čak i trenutno!) obnašaju neke od značajnih funkcija u BSBiH, a radi se o gospođi Jasmini Džafo, aktuelnom predsjedniku Skupštine BSBiH i Enesu Kunovcu, ranijem generalnom sekretaru a danas članu Skupštine BSBiH. Dobro ste pročitali – dakle, nije zabuna – činjenica je da su pojedina lica iz struktura BSBiH proteklih mjeseci činila sve što je bilo u njihovoj moći, kako u međunarodnim bokserskim krugovima, tako i prema domaćim institucijama i sponzorima, te prema medijima, da se EP ne održi u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu i Banja Luci!!! Dopis koji je vama dostavljen, a koji ste objavili u spornom članku, dostavljen je i brojnim drugim medijima, ali i institucijama i sponzorima i samo je nastavak višemjesečne negativne kampanje koju pojedinci iz vlastitih redova vode protiv BSBiH. Ovakvo maliciozno, uskogrudno i amoralno postupanje je nezabilježeno u sportskim krugovima i – sa aspekta racia – apsolutno je neshvatljivo i neprihvatljivo! A, razlog za takvo postupanje je isključivo taj što su navedena lica osujećena u pokušaju da nekoliko mjeseci prije održavanja EP preuzmu sve upravljačke poluge BSBiH i time dođu u poziciju da raspolažu značajnim sredstvima namijenjenim za organizaciju EP, što im je bila isključiva namjera. Kada, dakle, nisu ostvarili zacrtani plan, odnosno nisu preuzeli upravljanje BSBiH, ova grupa lica odlučila je da izvršiti atak na BSBiH, te, ponavljamo, na svaki raspoloživi način nastoje izvršiti opstrukciju održavanja EP.

To im, na sreću, nije pošlo za rukom, te je EP za juniore – koje se održava u Sarajevu – otvoreno, na prvenstvu učestvuju sportisti iz čak 28 evropskih zemalja, te mu prisustvuju čelnici Međunarodne bokserske asocijacije i Evropske bokserske konfederacije.

U nastavku ćemo u najkraćim crtama ukazati na hronologiju bitnih događaja koja se tiče predmetnog slučaja.

-Dana 22. 05. 2023. godine održana je izborna Skupština BSBiH na kojoj su izabrani svi organi BSBiH na mandat od 4 godine i kao takvi su verifikovani kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: MPBiH). Između ostalih organa, na navedenoj sjednici Skupštine gospodin Predrag Bartula imenovan je za predsjednika Upravnog odbora a gospođa Jasmina Džafo za predsjednika Skupštine, te su navedena lica upisana kao lica ovlaštena za zastupanje BSBiH u registru MPBiH. Odluke izborne Skupštine nisu bile predmet osporavanja od bilo koga.

-Dana 03. 02. 2024. godine održan je skup lica – u organizaciji gospođe Džafo i gospodina Kunovca – koji se institucijama i javnosti nastojao prezentovati kao Skupština BSBiH. Ovom skupu prisustvovala su u velikoj većini lica koja uopšte nisu članovi Skupštine BSBiH koji su delegirani i potvrđeni na mandat od 4 godine na izbornoj Skupštini održanoj 22. 05. 2023. godine. Na ovom skupu donesene su brojne odluke, između ostalih i odluke o smjeni svih lica iz organa BSBiH izabranih na izbornoj Skupštini od 22. 05. 2023. godine i izboru novih lica u organe BSBiH, kao i odluke o promjeni lica ovlaštenih za zastupanje BSBiH. Skup je donio odluke o izboru gospodina Kunovca za predsjednika Upravnog odbora a gospođe Džafo za predsjednika nadzornog odbora BSBiH.

-Dana 07. 02. 2024. godine, 14 članova Skupštine BSBiH koji su u tom kapacitetu delegirani i potvrđeni na mandat od 4 godine na izbornoj Skupštini održanoj 22. 05. 2023. godine – a među kojima je i predsjednik Upravnog odbora BSBiH, gospodin Bartula i još nekoliko članova Upravnog odbora i drugih organa BSBiH – obratili su se dopisom MPBiH od kojeg su tražili da ne dozvoli upis promjena u registru na osnovu odluka koje su donesene na skupu održanom 03. 02. 2024. godine, uz obrazloženje da navedeni skup nije predstavljao sjednicu Skupštine BSBiH već da se radi o nezakonito sazvanom i održanom skupu i da su sve donesene odluke ništavne.

-Dana 07. 03. 2024. godine, 14 članova Skupštine BSBiH podnijelo je Tužbu Sudu Bosne i Hercegovine kojom se traži da sud utvrdi kako je navodna sjednica Skupštine BSBiH od 03. 02. 2024. godine sazvana i održana nezakonito i da su sve donesene odluke ništave.

-Dana 20. 03. 2024. godine predsjednik upravnog odbora BSBiH, gospodin Bartula, podnio je krivičnu prijavu protiv gospodina Kunovca u kojoj se tvrdi da je gospodin Kunovac iskoristio list papira sa bjanko potpisom gospodina Bartule (dat ranije, u povjerenju, u sasvim drugu svrhu), te je sačinio Sporazum kojim se cjelokupna organizacija Evropskog prvenstva za juniore za 2024. godinu sa BSBiH – kome je prvenstvo povjereno od strane EBK – prenosi na Bokserski klub Sarajevo (u daljnjem tekstu: BKS) čiji je predsjednik supruga gospodina Kunovca. Ne želeći ulaziti u pitanje da li se radi o krivotvorenoj isprave ili ne – jer je to pitanje kojim će se u narednom periodu baviti nadležno tužilaštvo – nužno je istaći da je sadržaj Sporazuma krajnje sporan i štetan po BSBiH iz više razloga. Kao prvo, nepoznanica je u praksi u bilo kojem sportu da se organizacija evropskog prvenstva sa državnog sportskog saveza – koje je uvijek organizator takvih vrsta takmičenja – u cijelosti prenese na neki klub. Kao drugo, činjenica je da Upravni odbor BSBiH jeste razmatrao ideju da isključivo tehničku organizaciju EP povjeri BKS, ali nacrt teksta Sporazuma između BSBiH i BKS nikada nije razmatran na Upravnom odboru BSBiH niti je dobio saglasnost Upravnog odbora BSBiH. Stoga, da je gospodin Bartula zasta potpisao takav Sporazum bez prethodne saglasnosti Upravnog odbora BSBiH, to bi značilo da je gospodin Bartula izvršio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“, a nije. Kao treće – i najvažnije jer do kraja (raz)otkriva pozadinu cijelog slučaja – ukazujemo na krajnje indikativan sadržaj spornog Sporazuma, jer je njime, između ostalog, utvrđeno da: [...] „Bokserski klub Sarajevo ima pravo samostalno raspolagati svim novčanim sredstvima dobijenim za predmetno prvenstvo na bilo koji način, te nije dužno pravdati ista BSBiH, niti tražiti saglasnost za utrošak“. Dakle, iz spornog Sporazuma proizlazi ovlaštenje BKS, odnosno, faktički, gospodinu Kunovcu i njegovoj supruzi kao predsjedniku BKS, da potpuno samostalno raspolažu novčanim sredstvima dobijenim za predmetno prvenstvo, bez obaveze polaganja bilo kakvih računa bilo kome, uključujući i BSBiH!?! A, radi pravilnog poimanja stvari, govorimo o projiciranom iznosu od 500.000,00 KM!!!

-Dana 15. 04. 2024. godine MPBiH, kao nadležni organ – a nakon što su legalni i legitimni organi BSBiH ukazali na sve nezakonitosti skupa održanog 03. 02. 2024. godine, kao i nezakonitost i ništavost donesenih odluka – donijelo je Zaključak broj UP09-07-1-425/24 kojim je prekinut postupak za izmjene i dopune registracije u Registru udruženja do pravosnažnog okončanja sudskog postupka koji je pokrenut od strane 14 članova Skupštine BSBiH pred Sudom Bosne i Hercegovine.

-Dana 20. 04. 2024. godine na više web portala objavljen je članak Predsjednik BSBiH (gospodin Kunovac) podnio krivičnu prijavu protiv svog prethodnika (gospodin Bartula). Ovi članci predstavljaju početak medijske hajke na legalne i legitimne organe BSBiH, u kojima se gospodin Kunovac predstavio kao predsjednik BSBiH – iako se to svojstvo stiče momentom upisa u Registar udruženja a gospodin Kunovac je znao da nije upisan u Registar udruženja kao predsjednik BSBiH – te obiluju netačnim i proizvoljno interpretiranim navodima. Legalni i legitimni organi BSBiH su medijima dostavili demanti u kojem su pojasnili stvarno stanje stvari, a demantie su objavili svi mediji koji su, prethodno, objavili netačne i proizvoljno interpretirane navode gospodina Kunovca.

-Dana 18. 05. 2024. godine ista grupa lica koja je održala navodnu sjednicu Skupštine BSBiH od 03. 02. 2024. godine – a čije odluke je MPBiH odbilo provesti – održali su novu navodnu sjednicu Skupštine BSBiH. Na ovom skupu, između ostalih, donesene su odluke o poništenju EP koja će se održati u Sarajevu i Banja Luci, zatim, donesena je odluka o „izboru gospođe Džafo za lice ovlašteno za zastupanje BSBiH do upisa promjena u registru na osnovu odluka skupštine od 03. 02. 2024. godine“ (što je pravni nonsense ali i dokaz da ova grupa lica ne poštuje niti javne organe, niti sud, već nastoji suprotno njihovim odlukama stvoriti parainstitucije nepoznate u zakonu), te još neke odluke. Naravno, i ova navodna sjednica Skupštine BSBiH je sazvana i održana nezakonito, te su donesene odluke ništave i bit će predmet preispitivanja pred sudom.

-Dana 23. 05. 2024. godine upućen je e-mail na adrese EBK i bokserskih saveza zemalja Evrope, u čijem potpisu je gospođa Džafo, a u kojem se navodi da su EP koja će se održati u Bosni i Hercegovini poništena i da se neće održati.

-Dana 23. 05. 2024. godine EBK je uputila dopis svim članicama u kojem je potvrdila da će se EP održati u Bosni i Hercegovini u planiranim datumima, te je skrenula pažnju članicama da budu oprezni i obrate pažnju na sve informacije koje dolaze od nepouzdanih izvora (misleći pri tome na e-mailove koje je prema EBK i članicama opetovano slala gospođa Džafo).

-EBK je već sačinio priručnik za sve učesnike EP koje će se održati u Sarajevu od 21. 06. 2024. – 01. 07. 2024. godine.

Dakle, da sumiramo prethodno izneseno, činjenica je da je određena grupa lica predvođena gospođom Džafo i gospodinom Kunovcem pokušala u potpunosti preuzeti rukovođenje BSBiH, te je, više nego izvjesno, falsificiranjem štetnih ugovora po BSBiH pokušala stvoriti poziciju da se sva sredstva koja se odnose na organizaciju EP prebace na BKS i da se njima, kao licima koja de facto rukovode tim klubom, omogući samostalno raspolaganje novčanim sredstvima bez obaveze polaganja računa i pravdanja utroška sredstava bilo kome. Kada nisu uspjeli u svom prvobitnom naumu, pokušali su – i još uvijek pokušavaju – na svaki mogući način opstruirati održavanje EP.

Srećom, prethodno opisano nezakonito i krajnje maliciozno postupanje prepoznato je kako od strane domaćih institucija, tako i od strane EBK, te će, na sreću svih istinskih sportskih radnika ali i šire društvene zajednice, Bosna i Hercegovina biti domaćin dva evropska bokserska prvenstva.

U kontekstu svega iznesenog – da se vratimo na sadržaj spornog članka – ističemo kako slijedi.

-Netačno je da je EP neregularno – to je nonsense. EP je organizovano od strane zakonitih organa BSBiH na čelu sa predsjednikom UO BSBiH g. Bartulom, koji svoj legitimitet crpi iz odluka Skupštine BSBiH kojima je imenovan na navedenu poziciju i Rješenja MPBiH na osnovu kojeg je upisan kao lice ovlašteno za zastupanje BSBiH. Konačno, treba reći i to da pravno pitanje legalnosti lica za zastupanje BSBiH – o kojem će konačnu odluku dati Sud BiH – ni na koji način nije u korelaciji niti može biti od značaja za pitanje regularnosti EP.

-Odluke koje su donesene na skupu održanom 07. 02. 2024. godine i skupu održanom 18. 05. 2024. godine nisu odluke Skupštine BSBiH, MPBiH je Zaključkom o prekidu postupka za izmjene i dopune registracije u Registru udruženja de facto odbio da ih provede, a Sud će u konačnici, više nego izvjesno, utvrditi da se radi o nezakonitim i ništavim odlukama koje ne proizvode bilo kakvo pravno dejstvo."