Posljedice ratnih dešavanja ’90-ih godina su dovela do toga da svako gleda na ono šta se desilo iz svog ugla. Tako postoje 3 priče, 3 organizatora otpora ali i druga statutarna pitanja koja nisu riješena na državnom nivou.

Međutim, ta pitanja nisu riješena ni na entitetskim nivoima.

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH su se trebali razmatrati zaključci Odbora za boračka i invalidska pitanja. Odbor je na ovaj način definisao status Organizatora otpora za dodjelu Medalje otpora i drugih statutarnih pitanja

O ovoj temi je govorio dr. Miljenko Lugonja, predstavnik organizatora otpora HVO, u emisiji 'Dobar dan BiH'.

-Moje životno opredjeljenje je medicina i vjerujem u dobro. Ne vjerujem da nećemo uspjeti izuzev ako u glavama političara nije zacrtana neka druga ideja. Ako smo jednom organizovali otpor možemo i drugi i treći put. Ako sam se mogao pozdraviti sa četverogodišnjom kćerkom tada mogu i danas. Mi hoćemo našu državu i neka riješe ovaj naš problem. Nisu bitne pare nego ljudska dostojanstvo da možemo pokazati djeci da smo branili ovu državu. Bez ikakvih preglasavanja donijeli smo pravila ko je organizator otpora. A opet je neko sebi dao za pravo da to gura u ladicu da ne bi došlo na Vladu. Ili je došlo na Vladu pa se nije o tome raspravljalo i nije poslato na Parlament – rekao je Lugonja.