Navršile su se 32 godine od 'žive lomače', jednog od najvećih zločina nad Bošnjacima u Višegradu. Desilo se to 14. juna 1992. godine.

Specijalna vojna formacija pod komandom Milana Lukića zarobila je više od 70 osoba, među njima i žene i djecu, koji su živi spaljeni u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu. Najmlađa žrtva je bila beba od dva dana. 27. juna 1992. godine, u naselju Bikavac, u kući Mehe Aljića spaljena su 72 bošnjačka civila, a najmlađa žrtva bilo je jednogodišnje dijete.

Husi Kurspahiću iz Višegrada spalili su devet članova porodice. Huso se danas nalazi u Meki, gdje obavlja petu islamsku dužnost, hadž. U Mekki je danas proučen jasin i dova za sve ubijena i spaljene u Višegradu.


(E. Ahmetašević)