Uvođenje usluge Cell Broadcast, koja bi omogućila uzbunjivanje korisnika mobilnih telefona u slučaju prirodnih katastrofa i drugih vanrednih situacija, razmatra se i u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što je već implementirana u nekoliko europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku.

Telekom operatori na području Federacije BiH, poput HT Eroneta i BH Telecoma, već su započeli definiranje mogućeg tehničkog rješenja za ovu uslugu.

HT Eronet je već poslao upit potencijalnim dobavljačima, dok je BH Telecom napravio brzu analizu tehničkih zahtjeva.

Implementacija ovakvog sistema zahtijeva nabavu i isporuku opreme te usluge provedbe i integracije. Potrebno je osigurati financijska sredstva, ljudske resurse i vrijeme za provedbu.

Nadalje, sistem bi trebao biti organizacijski pozicioniran u saradnji s nadležnim vladinim tijelima koja će njime upravljati, kako na strani Vlade tako i na strani telekom operatora.