Pored sudskog načina rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini postoje i drugi, alternativni načini rješavanja sporova kao što su medijacija, arbitraža, sudska nagodba i mirno rješavanje potrošačkih sporova. Sticanjem statusa kandidata Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji pred državom su brojni izazovi u donošenju strateških dokumenata, a značajan dio zauzimaju alternativni načini rješavanja sporova.

Aktivna uloga zakonodavne i izvršne vlasti jedan je od ključnih elemenata u procesu reforme oblasti alternativnog načina rješavanja sporova, poruka je dvodnevnog okruglog stola posvećenog usvajanju nove Strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova, organizovanog u saradnji sa Evropskom unijom i Vijećem Evrope. Okrugli sto, koji je okupio predstavnike pravosuđa, VSTV-a i izvršne vlasti, održan je 24. i 25. juna u Sarajevu. Između ostalog, pozvane su izvršne vlasti na svim nivoima, posebno ministarstva pravde, na usvajanje Strategije alternativnog načina rješavanja sporova.

- Iako je pravosuđe Bosne i Hercegovine i VSTV BiH uložilo evidentan napor u izradi ranijih Strategija u vezi s alternativnim načinima rješavanjima sporova u Bosni i Herecgovini mi još uvijek svjedočimo velikom broju neriješenih predmeta i dugih sudskih postupaka. U stalnim kontaktima s međunarodnom zajednicom pokušavamo preuzeti najbolja rješenja i modele iz Evropske unije gdje su alternativni načini rješavanja sporova skoro pa primarno zastupljeni jer se njime brže, ekonomičnije rješavaju sporovi, što za direktnu posljedicu ima i smanjenje priliva predmeta u sudove - naglasio je medijator Amir Avdagić, potpredsjednik Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini, koji je učestvovao u izradi ranijih Strategija iz ove oblasti.

Podsjeća kako je u lzvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini još za 2021. godinu, nagalašeno da je u okviru reformskih mjera za povećanje efikasnosti potrebno bolje istražiti i promovisati mogućnosti koje nude metode alternativnog rješavanja sporova, posebno mirenja i medijacije, u skladu s evropskim standardima i najboljom praksom.

- Također, u „Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini“ (Pribeov izvještaj) je naglašeno da se mora olakšati upotreba alternativnih metoda rješavanja sporova u građanskim stvarima, uključujući privredne, radne i potrošačke sporove. Sada smo u situaciji kada se nalazimo u vagonu voza za EU gdje ćemo konačno morati uraditi reformu u ovoj oblasti. Ona naročito donosi olakšanje kako ljudima u Bosni i Hercegovini, tako i ekonomiji, investicijama ali i našem pravosuđu - dodao je.

Svi strateški dokumenti imaju svoj značaj i ulogu ako se oni sa njenim akcionim planovima realizuju, naglašava Avdagić i dodaje da je VSTV BiH na čelu s predsjednikom Halilom Lagumdžijom izradom ove Strategije uložio ogroman napor i postigao veliki uspjeh.

- Međutim, činjenica je da ranija strateška dokumenta koja su propisivali obaveze različitim institucijama Bosne i Hercegovine u razvoju alternativnih načina sporova, pa i ministarstvima pravde na svim nivoima, kao npr. izrada podzakonskih akata za unaprjeđenje postupka medijacije, uspostava Vijeća za reviziju, koordinacija i obuka medijatora, pitanje periodičnog obnavljanja licence i brojne druge jednostavno nisu realizovana od strane tih institucija - navodi Avdagić, koji je ranije obnašao i funkciju savjetnika zamjenika ministra pravde Bosne i Hercegovine.

Kada je u pitanju medijacija i Strategija, dodaje, stav Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini koji je prenesen i VSTV-u BiH i drugim akterima je da je Udruženje medijatora BiH demonstriralo kapacitiranost u vršenju javnih poslova iz oblasti medijacije u BiH i da ono treba učestvovati u izradi podzakonskih akata iz Strategije, "pogotovo što smo u praksi donijeli brojne podzakonske akte i što prirodno najbolje poznajemo probleme u ovoj oblasti".

- Takođe, smatramo da trebamo raditi na primjeni Direktive EU o posredovanju u građanskim i privrednim stvarima iz 2008. godine, a što je na okruglom stolu i naglašeno od Delegacije EU u BiH, jer bi promicanje korištenja medijacije u BiH i njeno usklađivanje sa duhom Direktive EU uskladilo zakonski i regulatorni okvir BiH s okvirima zemalja članica EU, a što jeste naš zajednički strateški cilj. Za nas je prihvatljiv prijedlog fokusa na italijanski model medijacije i uvođenje obaveznog sata medijacije u određenim sporovima - istakao je Avdagić.

Do 2024. godine je u Udruženju medijatora u BiH provedeno 11.247 postupaka medijacije od čega je samo 346 postupaka završeno bez sporazuma, a oslobođeno je više od 248 miliona KM sredstava.