Hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine ove godine su prvo obavile hadž, a onda iz Mekke otputovale u Medinu, gdje će posjetiti Poslanikovu džamiju, njegov mezar i druge znamenitosti ovog grada.

Prve grupe naših hadžija u grad Božijeg Poslanika stigle su jučer poslijepodne, a već rano jutros, prema odobrenom rasporedu, posjetile Revdu, prostor u Poslanikovoj džamiji između njegovog minbera i mezara.

Uz određena čekanje, u Revdi, koja se u skladu s hadisom Poslanika a.s. smatra i jednom od džennetskih bašči, hadžije su uspjele provesti dio vremena, klanjati i učiti dove.

Hadžije iz BiH pristižu u Medinu: Dvije osobe hospitalizirane

Poslanikova džamija je izgrađena uz kuću Muhammeda a.s. na mjestu gdje se doselio nakon Hidžre u Medinu 622. godine po Isa a.s. Originalna džamija je bila bez krova i imala je dimenzije 30 sa 35 metara.
Revda je najstariji dio Poslanikove džamije, a mjesto gdje se nalaze mezari Poslanika i prve dvojice halifa naziva se simbolično Al-Hudžretu l-mu'attareh ili Mirisna izba, Mirisna odaja.
Tu je negdje nekad bila soba Aiše r.a., Poslanikove žene, u kojoj je Muhammed a .s. preselio na bolji svijet 632. godine po Isau a.s..

Hadžije iz BiH pristižu u Medinu: Dvije osobe hospitalizirane
Hadžije iz BiH pristižu u Medinu: Dvije osobe hospitalizirane

Naše hadžije će danas će obaviti džuma namaz, a u poslijepodnevnim satima će im se pridružiti i novih osam autobusa hadžija koji će doputovati iz Mekke.
Šef ljekarskog tima dr. Adem Zalihić kaže da je, u skladu s planom usvojenim još i prije dolaska u Saudijsku Arabiju, odmah uspostavljena ambulantu i u Medini.

- U ambulanti se već uključuju infuzije, daju se terapije i sve je već u punom pogonu - kazao je Zalihić.

Hadžije iz BiH pristižu u Medinu: Dvije osobe hospitalizirane

Kako budu prostizale hadžije iz Mekke, tako će pristizati i ostatak ljekarskog tima s opremom i lijekovima.

- Kad je riječ o zdravstvenom biltenu, imamo dva pacijenta u Mekki na hospitalnom liječenju, jednog zbog respiratornih tegoba, a drugi zbog infekcije prsta ruke. Ostale hadžije su bez većih problema zbrinute u ambulanti u Mekki, a dio njih evo i u Medini - kazao je Zalihić.

Povratak prvih hadžija iz Medine za Sarajevo planiran je 25. juna. U organizaciji Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH ove godine hadž je obavilo 2224 državljana naše zemlje.