Nakon što su završeni svi obredi, hadžije iz BiH svakodnevno pristižu u našu zemlju.

Svakog dana organizuju se po dva leta za Sarajevo. Posljednja grupa kreće prvog jula uveče. Ono što je najvažnije, svi su dobro.

(A.Karamešić)