Hadžije iz BiH, njih dvije hiljade 225, danas obavljaju tavaf i bacanje kamenčića na Mini. Raspoređeni su u dvije grupe. Temperatura je visoka i dostiže skoro 50 stepeni. Zdravstveno stanje im je generalno dobro i što je najvažnije, oni su srećni i zadovoljni. Kažu – osjećaj se riječima ne može opisati. Hadž je peta islamska dužnost propisana muslimanima kako bi upotpunili svoju vjeru i dužnosti prema Gospodaru.

Mehu Ajanovića upoznali smo prije nekoliko godina u rodnom Zvorniku. Godinama živi u Danskoj. Kako kaže, Allah ga je počastio obavljanjem hadža.

Kakanj je ove godine ispratio 45 hadžija. Među njima je i bračni par Nađa i Nevzet Kovačević.

46 vjernika iz Kalesije ove godine obavit će hadž. Mineti Lolić ovo je drugi odlazak na hadž, a Sabina kaže da je mnogo lakše od očekivanog.

Mehmed Hodžić iz Prozora u Meku je došao u prvoj grupi. Tu je već 11-ti dan. Nakon obavljenih obreda u Meki, hadžije će 8 dana provesti u Medini.

Zeničanin Emir Mujčin student je Islamskog centra u Medini i jedan od naših ljudi koji su u organizaciji i pri pomoći hadžijama iz BiH. Oni su tu na stalnoj pomoći hadžijama, raspoređeni u smjenama.

Danas hadžije obavljaju tavaf i bacanje kamenčića na Mini. Već prekosutra odlaze u Medinu, gdje će provesti pet dana. Nakon toga, povratak u domovinu.

(E.Ahmetašević)