Smanjenje referentne kamatne stope od Evropske centralne banke (ECB) neće se u ovom trenutku odraziti na kamatne stope u bankama u BiH.

ECB je nedavno smanjila referentnu kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena, sa 4 na 3,75 posto. Građanima koji u bankama koji imaju kredite po promjenljivim kamatnim stopama otplata duga zavisi od visine međubankarskih kamatnih stopa, najčešće EURIBOR-a.

-Nova banka a.d. Banja Luka ne očekuje da će doći do većih promjena fiksnih kamatnih stopa na tržištu Bosne i Hercegovine. U prethodnoj godini su povećane kamatne stope na depozite koje banke plaćaju svojim štedišama - kaže za Fenu Jasna Zrilić, član uprave “Nove banke”.

Ova banka, kako kaže, očekuje da će se kamatne stope na depozite održati na približno istom nivou, tako da će oročavanje sredstava u bankama biti “atraktivno” i u ovoj godini.

Nakon devet uzastopnih povećanja i 10 mjeseci mirovanja u pogledu visine kamatnih stopa, analize su pokazale da je, kako kaže Zrilić, nivo inflacije i rast zarada približno dostigao ciljane vrijednosti.

-ECB je ovaj put preduhitrio FED, te je prvi potez pri smanjenju kamatnih stopa povukla Evropska centralna banka. Naredno smanjenje kamatnih stopa možemo očekivati najesen, naravno ukoliko analize pokažu zadovoljavajuće trendove - ističe ona.

Po njenim riječima, Centralna banka BiH u kreiranju monetarne politike ne prati ECB, jer kao jedini instrument ima na raspolaganju stopu obavezne rezerve.

U prethodnom periodu, od 2022 godine do juna 2024, klijenti banaka u BiH koji su imali ugovorene kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, imali su, podsjeća ona, povećanje kamatne stope jer je tada došlo do povećanja EURIBOR stopa.

-U skladu sa smanjenjem EURIBOR, također će se smanjivati i varijabilne kamatne stope u Bosni i Hercegovini - zaključuje Zrilić.

Jednoj Banjalučanki je kamatna stopa na stambeni kredit porasla sa ugovorenih 3,7 na 7,5 posto usljed konstantnog rasta stope EURIBOR-a.

Prije pet godina banka joj je odobrila 130.000 KM kredita za kupovinu stana na period otplate od 15 godina. Njena rata tada je bila oko 800 KM, a od prošle godine svakog mjeseca treba da vraća banci 1.100 KM.

Kredit joj je odobren sa promjenjivom kamatnom stopom, odnosno kamatom koja je vezana za stopu EURIBORA-a, koja je tada bila negativna. Međutim, Evropska centralna banka je od pretprošle godine počela da povećava stopu EURIBOR-a u cilju suzbijanja inflacije zbog čega su porasle i kamatne stope na kredite koje su građani uzeli kod banaka sa promjenjivom kamatnom stopom. Neki klijenti su zbog velikog rasta kamata napravili nove ugovore sa bankama, odnosno dogovorili fiksnu kamatnu stopu.

Na pitanje da li smanjenje referentne kamatne stope od strane Evropske centralne banke (ECB) za 0,25 procentnih poena može uticati na kredite koji uključuju promjenljivu, tj. varijabilnu kamatnu stopu, regulator, odnosno Agencija za bankarastvo, odgovara da može.

Do takvih promjena dolazi usljed promjena međubankarskih referentnih kamatnih stopa koje se koriste za određivanje konačne stope za ugovore sa promjenljivom kamatnom stopom, što je najčešće EURIBOR.

Ukoliko je ugovorena promjenjiva nominalna kamatna stopa, podsjeća ovaj regulator, banka je dužna o svakoj izmjeni kamatne stope da obavijesti korisnika u pisanom ili elektronskom obliku i to prije početka primjene izmijenjene stope, odnosno periodično, u skladu s ugovorom i u tom obavještenju navede datum od kada se primjenjuje izmijenjena stopa. Pored obavještenja, banka mora korisniku besplatno da dostavi i novi otplatni plan, koji uvijek mora biti dostupan za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

-Učestalost mijenjanja visine kamatne stope kod banaka u RS je takva da se ista najčešće mijenja dva puta godišnje, a u svakom slučaju u skladu sa ugovorenim usklađivanjem sa visinom EURIBOR-a (šestomjesečni i dvanaestomjesečni) - napominju u Agenciji za bankarstvo RS.