Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH) podržavaju novu uredbu Vlade FBiH koja omogućava poslodavcima isplatu neoporezive novčane pomoći radnicima u iznosu od 2.520 KM do kraja godine.

Ovo je jedan od zaključaka nedavnog Okruglog stola organiziranog radi analize trenutnog stanja i poduzimanja hitnih mjera za rasterećenje poslovnog ambijenta.

Adem Hanić, član Upravnog odbora UPFBiH i predsjednik Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona, izrazio je zabrinutost zbog visokih fiskalnih nameta, povećanja cijena energije te složenih administrativnih procedura koje smanjuju konkurentnost bh. kompanija na tržištu EU.

Kao direktor kompanije iz metalskog sektora, istaknuo je razlike u troškovima rada između BiH i EU, naglašavajući potrebu za olakšavanjem izlaska bh. kompanija na inozemna tržišta.

Mario Nenadić, direktor UPFBiH, dodao je da je nedostatak kvalificirane radne snage i dalje značajan problem te da su procedure liberalizacije tržišta rada spore i komplicirane. Tražeći brže donošenje zakona, naglasio je potrebu za trajnim, sistemskim rješenjima u području doprinosa, poreza i minimalne plate.

Uz sve veći pritisak Europske unije za reformama, posebno u energetskom sektoru, digitalizaciji i vladavini prava, poslodavci su pozvali nadležne institucije na ubrzanje reformi radi poboljšanja poslovnog okruženja i povećanja konkurentnosti bh. kompanija na tržištu EU.