Prije dvije godine donesen je presuda u kojoj je nani Fati Orlović vraćeno njeno pravo. Presudom je naređeno da se sruši pravoslavna crkva koja je nelegalno sagrađena na njenoj zemlji.

Nakon ove presude uslijedili su mnogi komentari na presudu među kojima je i objava tadašnjeg savjetnika člana Predsjedništva iz reda srpskog naroda, Milana Tegeltije.

Zbog njegove objave na platformi X, prijavu Tužilaštvu BiH su podnijeli advokati Rusmir Karkin i Sabina Hota-Ćatović. Naša večerašnja gošća u emisiji 'Istraga sedmice' je bila podnositeljica prijave protiv Tegeltije, Sabina Hota-Ćatović.

-Ja i kolega Rusmir Karkin smo podnijeli prijavili na osnovu objave na X profilu savjetnika člana predsjednika. Osim nas prijavili su još cčni mi se Kojević, Slobodna Bosna. Obavijestili su nas dvije godine nakon te prijave da se neće voditi postupak u navedenom slučaju. Bio je sporan sadržaj objave u kontekstu atmosfere tih dana a to je bilo sprovođenje presude aplikanta Fate Orlović. Tegeltija je objavio spornu objavu da su u momentu zapaljive atmosfere na terenu bile specijalne snage policije i OSA kako bi se presuda mogla sprovesti. Smatrala sam da je objava takvog sadržaja, predsjednika VSTV u dva mandata, pogodna da uzrokuje ono što se po zakonu traži da intenzivira rasnu ili nacionalnu mržnju – kaže Hota-Ćatović.

Nakon dvije godine od podnošenja prijave protiv Tegeltije podnosioci prijave su obaviješteni da se neće sprovoditi istraga. Kako kaže Hota-Ćatović, podnositelji prijave su saslušani u ovom slučaju ali kako onaj koji je prijavljen nije saslušan.

- Tužilaštvo je dalo nalog SIPA-i da nas saluša kao svjedoke ali se nije desilo nšta. Sa druge strane, prijavljeni Tegeltija nije saslušan na okolnosti podnošenja prijave. U ovom slučaju je upravo sporno to da je glavni tužilac tumačio smisao onoga šta je prijavljeno lice mislilo a da pri tom nije pozvan Tegeltija na saslušanje o tome – ističe Hota-Ćatović.

Razlog sa odbacivanje sprovođenja istrage odgovorna tužiteljica je navela kako predmetna objava nije dosegla odgovarajući stepen odnosno reach. Hota-Ćatović smatra kako je time ostala sporna praksa tužitelja o nesprovođenju istrage.

-To je utvrdila tužiteljica koja je donijela nalog o neprovođenju istrage. Ona je rekla da objava nije dosegla domet i da treba uzeti brojnost pratilaca, vidljivost objave i uticaj tuženog. Ja sam problematizirala tu odluku i glavni tužilac je pritužbu odbio time da ne smatra da doseže stepen objektivno pogodan da čini radnju izvršenja tog djela čime je ostala sporna praksa tužitelja o nesprovođenju istrage – kaže Hota-Ćatović.

Govoreći o razlozima zašto se ova prijava odbila, Hota-Ćatović kaže kako doseg objave ne igra nikakvu ulogu u sprovođenju istrage.

-Doseg se ne može niti se treba mjeriti. Ima sudska presuda gdje se kaže ko izaziva a ne ko je izazvao neko djelo. Svaki pokušaj da se na takav način tumači zakon je izigravanje zakona. Smatram da tužilac ne može i ne treba mjeriti nikakav doseg nego treba samo zakon poštovati – kaže Hota-Ćatović.