Političari trebaju slušati struku i okružiti se ekspertima, poručio je Marin Ivanišević, direktor Konsultantske kuće Revicon.

Stručnjaci koji su se okupili u Neumu znaju pravac i put kojim BiH treba ići u budućnosti.

Ključ prosperiteta leži u analiziranju, edukaciji i istraživanju novih mogućnosti, poručeno je.