Obred hadža protiče bez problema, to je za Hayat rekao glavni vodič Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH Izet efendija Čamdžić. Zdravstveno stanje je zadovoljavajuće, s obzirom na to da su vjernici promijenili klimu, okruženje i način ishrane. Za ovih nekoliko dana ambulanta imala je 600 intervencija.


(E.Ahmetašević)