Načelnik Gruda Ljubo Grizelj donio je, na prijedlog Štaba civilne zaštite opštine Grude, Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode prouzrokovane tučom na dijelu opštine Grude, i to na područjima mjesnih zajednica Drinovci, Tihaljina, Ružići, Dragićina, Višnjica-Medovići.

Odlukom zadužuju se nadležna opštinska tijela da u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzmu potrebne mjere u cilju saniranja posljedica prouzrokovanih prirodnom nepogodom.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe s područja za koje se proglašava stanje prirodne nepogode, a koje su imale štetu na poljoprivrednim kulturama da istu prijave nadležnoj opštinskoj Komisiji u pisanom obliku, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Zadužuje se opštinska Komisija za procjenu šteta da u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i drugih nesreća izradi izvještaj o štetama.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Grude.