Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su na jučerašnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH usvojena tri zakona iz oblasti rada i socijalne politike.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom je u skraćenoj proceduri i do njegovog konačnog usvajanja ostao je još pretres na Domu naroda Parlamenta FBiH.

Njegovim stupanjem na snagu ukinut će se obavezna godišnja revizija rješenja za federalni dječiji dodatak čime se olakšava roditeljima jer više neće biti u obavezi svake godine prikupljati dokumentaciju, a samim time smanjuje se i obim administrativnih obaveza u centrima za socijalni rad i ubrzava sva procedura oko odobravanja prava.

Djeca s malignim oboljenjima uvode se u pravo bez obračuna cenzusa čime se doprinosi jačanju funkcionalnosti porodica i daje porodicama osim simbolične, materijalne podrške i osjećaj da država misli na njih.

Osim toga, primanja po osnovu ličnih invalidnina izuzimaju se iz porodičnog cenzusa, čime se omogućava svima onima koji imaju primanja po osnovu lične invalidnine da ostvare pravo, što je dosad bilo onemogućeno jer je invalidnina ulazila u cenzus i utjecala na njegovu visinu.

Novina je i prihvatanje amandmana na ovaj zakon kojim se u pravo uvode djeca sa invaliditetom, korisnici prve i druge tuđe njege i pomoći, također bez obzira na cenzus, odnosno ukupna porodična primanja.

Na pretresu se raspravljalo i o isključivanju alimentacije iz ukupnog porodičnog cenzusa, na što je ministar rada i socijalne politike Adnan Delić odgovorio da službe i centri za socijalni rad već imaju upute po kojima im je naloženo kako da postupaju u slučaju zahtjeva za dječiji dodatak u situacijama kad je uključena alimentacija koja nije operativna i koja se ne isplaćuje djetetu.

S tim u vezi, kazao je ministar Delić, prilikom odobravanja prava na dječiji dodatak centri ne obračunavaju iznos alimentacije u ukupni porodični prihod ukoliko se alimentacija ne isplaćuje.

Zakon je u skraćenoj procedure te je do njegovog stupanja na snagu ostalo još čitanje na zasjedanju Doma naroda Parlamenta FBiH.

Reformski zakon

Zastupnički dom je prihvatio i nacrte zakona o socijalnim uslugama, kao i o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih te bi nakon čitanja u Domu naroda trebali biti upućeni u javnu raspravu.

Iz Ministarstva su saopćili da je zakon o socijalnim uslugama reformski te da se prvi put donosi u Federaciji BiH. Ovo zakonsko rješenje, pojašnjavaju iz Ministarstva, uređuje oblast pružatelja socijalnih usluga i njihovo finansiranja.

Također, osigurava jednostavan i transparentan pristup socijalnim uslugama za sve građane, posebno za djecu i odrasle u stanju potrebe. Njime se definiraju prava i obaveze korisnika i pružatelja usluga te uvodi licenciranje pružatelja socijalnih usluga.

-Također, zakon jača socijalne usluge u lokalnim zajednicama u smislu dostupnosti i održivosti, omogućavajući ravnomjernu raspodjelu resursa i usluga. Socijalne usluge dovode do balansa u socijalnoj i dječjoj zaštiti koja se primarno fokusirala na novčana davanja zanemarujući potrebu za uslugama. Usluge u lokalnoj zajednici su odličan model preveniranja institucionalizacije, pružajući podršku korisnicima u njihovom prirodnom okruženju - navedeno je u saopćenju ministarstva.

Odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca posla

Dodaju da Nacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih donosi reformu tržišta rada, uključujući odvajanje evidencija aktivnih od pasivnih tražilaca posla.

Ovo zakonsko rješenje treba vratiti ulogu posrednika službama za zapošljavanje, dok se administriranje zdravstvenog osiguranja izmješta iz službi za zapošljavanje u zavode zdravstvenog osiguranja što doprinosi boljoj organizaciji i efikasnosti sistema.

Oba zakonska rješenja podržana u nacrtima predstavljaju značajan iskorak u oblasti rada i socijalne politike i usmjereni su ka stvaranju održivog i efikasnog sistema socijalne sigurnosti i zapošljavanja, te unaprjeđenju kvalitete života svih građana Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.