Alen Kalajdžija, naučni saradnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, još jednom je naglasio važnost očuvanja bosanskog jezika.

-Jezik prati čovjeka i društvo. Možemo govoriti o kahvi koja je u BiH došla iz arapskog jezika. Kod nas se često javlja izraz kafa, ali prednost dajemo obliku kahva jer se u bosanskom jeziku čuva suglasnik h i etomološki ima poveznicu s našom tradicijom. Naš zadatak je da očuvamo staru leksiku koliko god je to moguće – kazao je u razgovoru s našom Harunom Bandić u Saburinoj kući.

Kalajdžija iz Saburine kuće: Zadatak nam je očuvati staru leksiku, kulturu i duhovnost

Naglasio je i važnost očuvanja naše duhovnosti, kulture i načina življenja.

-Svakodnevno smo okruženi promjenama. Nije lahko našu omladinu ponuditi nečim što pripada njihovoj tradiciji. Ali, to je zadatak svakog čovjeka koji vodi brigu o mentalnoj i duhovnoj higijeni - istakao je.