Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine nije podržala principe Prijedloga zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Dom naroda PSBiH.

Kako se navodi u saopćenju, Zajednička komisija nije podržala zastupničku inicijativu Sabine Ćudić kojom se zadužuje Ministarstvo odbrane BiH da, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, donese izmjene ili dopune člana 5. Pravilnika o uniformama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 44/17) i tako omogući nošenje hidžaba, kao vjerskog obilježja, pripadnicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Pitanje hidžaba u Oružanim snagama BiH pokrenula je Emela Mujanović. Ona je vojnikinja sa OSBiH koja je nedavno obavijestila javnost da mora napustiti posao zbog toga što se ne želi odreći hidžaba.


Također, nije podržana ni delegatska inicijativa Džemala Smajića kojom se od Ministarstva odbrane BiH traži da, u roku od 30 dana, sačini i dostavi na usvajanje Vijeću ministara BiH Prijedlog o izmjeni Zakona o oružanim snagama BiH, kojim bi se povećala dobna granica trajanja profesionalne službe vojnika u Oružanim snagama BiH sa 40 na 45 godina jer bi bilo racionalno i ekonomično ove vojnike zadržati u službi, posebno uvažavajući činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika.

- Članovi Zajedničke komisije primili su k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za 2023. godinu, koju je sačinilo Ministarstvo sigurnosti BiH - navodi se u saopćenju