Nastavljajući višedesetljetnu tradiciju izgradnje domova kulture, obrazovanja i nauke i drugih zdanja s ciljem općeg društvenog dobra, Direkcija Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, Općinsko društvo Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Travniku i Kantonalno društvo Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Srednjobosanskog kantona objavljuju

Arhitektonski konkurs za izradu idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Travniku

1. OPĆE INFORMACIJE

NAZIV KONKURSA:

Arhitektonski konkurs za izradu idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Travniku

Konkurs: Izrada idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture Preporod-Travnik

TIP KONKURSA:

Otvoreni, anonimni, projektni, jednostepeni.

PRAVO UČEŠĆA:

Fizička lica: arhitekti i studenti arhitekture

Pravna lica: Pravna lica koja su ovlaštena za pružanje usluga arhitektonskog projektiranja

NAGRADA ZA NAJBOLJE IDEJNO RJEŠENJE:

Konkursna komisija, koju čine eminentni stručnjaci iz oblasti arhitekture te istaknuti kulturni djelatnici, izabrat će najbolje idejno rješenje Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Travniku prema propozicijama Konkursa.

Izabrano idejno rješenje bit će nagrađeno otkupnom novčanom nagradom u iznosu od najmanje 5.000,00 KM, uz mogućnost dodjele novčane nagrade i u višem iznosu, zavisno od idejnog rješenja.

Ukoliko nijedno idejno rješenje ne bude zadovoljavalo propozicije Konkursa i/ili ne bude izabrano za dodjelu nagrade, nagrada neće biti dodijeljena.

VAŽNI DATUMI:

1. Rok dostavljanja prijava za sudjelovanje: 1. 7. 2024.
2. Krajnji datum za postavljanje pitanja: 15. 7. 2024.
3. Krajnji datum za dostavljanje konkursnih rješenja: 9. 9. 2024.

2. CILJ KONKURSA

Cilj konkursa je odabir najkvalitetnijeg idejnog rješenja novog objekta Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Travniku unutar uže gradske zone općine Travnik, koji bi predstavljao novi prostorni reper po kome bi gornji dio grada bio prepoznatljiv.

Ovim konkursom se podstiču studenti arhitekture, arhitekti i projektni biroi da kroz oblikovnu slobodu i formu objekta, uz adekvatnu funkcionalnu cjelinu, iskažu umjetničku dimenziju bošnjačkog naroda travničkog kraja i srednjobosanske regije.

Kroz ovaj konkurs želimo podstaknuti kreativnost i angažman stručnjaka kako bismo zajedno kreirali prostor koji će afirmirati i istaknuti kulturno naslijeđe Bošnjaka i Bosne i Hercegovine te oslikavati bošnjački identitet, odnosno bogatstvo, raznolikost i složenost umjetnosti i kulture bošnjačkog naroda u najširem smislu kroz savremenu interpretaciju, konstrukciju i dizajn.

Konkurs: Izrada idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture Preporod-Travnik

3. SVRHA KONKURSA

a. Promocija kulturnog identiteta:

Svrha konkursa je stvaranje prostora koji će artikulirati bošnjački identitet, odnosno bogatstvo, raznolikost i složenost umjetnosti i kulture bošnjačkog naroda u najširem smislu. Objekat treba da bude simbol kulture, identiteta i tradicije Bošnjaka te da pruži prostor za daljnje istraživanje i promociju kulture, identiteta i tradicije Bošnjaka.

b. Stvaranje inspirativnog prostora:

Planirani objekat treba da bude inspirativno okruženje koje će podsticati kreativnost, inovativnost te dijalog intelektualne elite i šire zajednice. Očekuje se da će objekat biti mjesto susreta, razmjene ideja i umjetničkog stvaranja.

c. Održavanje i podrška umjetnosti:

Kroz ovaj projekat želimo pružiti podršku bošnjačkoj akademskoj zajednici i kulturnim institucijama Bosne i Hercegovine i šire. Dom kulture Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Travniku treba da pruži prostor za promocije, izložbe, radionice i druge kulturne događaje koji će doprinijeti razvoju umjetnosti i kulture bošnjačkog naroda travničkog kraja i srednjobosanske regije.

d. Arhitektonska inovacija:

Osim što će odražavati kulturni identitet Bošnjaka, objekat treba da predstavlja arhitektonsku inovaciju i kreativnost. Očekujemo da će dizajn objekta biti atemporalan, estetski privlačan te da će doprinijeti urbanom pejzažu samog centra grada Travnika.

e. Povezivanje sa zajednicom:

Bitno je da Dom kulture Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Travniku bude otvoren za širu zajednicu te da posluži kao mjesto susreta i interakcije među Bošnjacima, ali i među Bošnjacima i drugim narodima i narodnostima Bosne i Hercegovine, gdje bi se kroz različite programe i aktivnosti snažio kulturni identitet bošnjačkog naroda, a ujedno gradio i međukulturni dijalog te veze između kulturnih institucija i lokalne zajednice.

4. O BOŠNJAČKOJ ZAJEDNICI KULTURE „PREPOROD“

a. Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ temeljna je i najstarija danas postojeća kulturna ustanova Bošnjaka, s tradicijom dugom više od jednog stoljeća, i suštinski ima karakter bošnjačke kulturne matice.

Historija „Preporoda“ počinje 20. februara 1903. godine osnivanjem kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva „Gajret”, društva za potpomaganje muslimanskih učenika i studenata, čiji je jedan od osnivača i prvi predsjednik bio dr. Safvet-beg Bašagić. 19. oktobra 1924. godine u prostorijama Jugoslavenskog muslimanskog kluba u Sarajevu, bivšoj kiraethani (čitaonici) na Bentbaši, na istom mjestu gdje je 1903. formiran „Gajret“, održana je osnivačka skupština „Narodne uzdanice“, drugog ključno važnog muslimanskog kulturno-prosvjetnog društva koje čini preteču i zvaničnog pravnog prethodnika današnjeg „Preporoda“, s Asim-begom Dugalićem kao prvim predsjednikom. Uprkos ranijim pokušajima ujedinjenja, „Gajret“ i „Narodna uzdanica“ djelovali su uporedo sve do 1945. godine, kad je 13. septembra održana osnivačka skupština novog, jedinstvenog Kulturnog društva Muslimana „Preporod“, sa dr. Zaimom Šarcem kao prvim predsjednikom, a koje će objediniti sve dotadašnje bošnjačke organizacije kulture i prosvjete i pod ovim imenom djelovati do 1949. godine, kad nove vlasti ukidaju „Preporod“, zajedno s drugim nacionalnim kulturnim društvima u Bosni i Hercegovini.

Konkurs: Izrada idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture Preporod-Travnik

Rad Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ kao zvaničnog pravnog sljednika društava „Gajret“ i „Narodna uzdanica“, odnosno poratnog jedinstvenog društva „Preporod“, nastavljen je 5. oktobra 1990. godine na obnoviteljskoj skupštini održanoj u sarajevskoj Vijećnici. Prvi predsjednik obnovljenog „Preporoda“ bio je prof. dr. Muhsin Rizvić (1990–1993), nakon kojeg su predsjednici „Preporoda“ bili prof. dr. Enes Duraković (1993–1994), prof. dr. Munib Maglajlić (1994–2001), prof. dr. Šaćir Filandra (2001–2010) i prof. dr. Senadin Lavić (2010–2019). Aktuelni predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ je prof. dr. Sanjin Kodrić.

Glavno sjedište Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ je u Sarajevu, a širom Bosne i Hercegovine postoji više od 60 „Preporodovih“ podružnica – općinskih, gradskih i kantonalnih / regionalnih društava, uz ekvivalentna društva pod imenom „Preporoda“ u više zemalja bivše zajedničke države, u Evropi i svijetu, odnosno u brojnim sredinama u kojima žive Bošnjaci i bošnjačka dijaspora.

b. Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik i Kantonalno društvo Srednjobosanskog kantona

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik je općinska organizacijska jedinica – podružnica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ koja djeluje na teritoriji općine Travnik, a kao dio cjeline Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ kao svjetske kulturne zajednice Bošnjaka. Kantonalno društvo Srednjobosanskog kantona kantonalna je podružnica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ za Srednjobosanski kanton, sa sjedištem također u Travniku.

Rad Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ – Općinskog društva Travnik kao jedne od prvih osnovanih „Preporodovih“ podružnica nakon obnoviteljske skupštine Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ započinje već nakon prvih demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini, kada se nesebičnim angažmanom i doprinosom mnogih travničkih bošnjačkih intelektualaca uspostavljaju općinsko društvo i organizacija potrebni za djelotvornu bošnjačku kulturnu cjelovitost, razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti.

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik utemeljilo je kulturnu manifestaciju „Dani šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka“ 1993. godine. Cilj kulturne manifestacije „Dani šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka“ je organizacija književnih i kulturnih sadržaja koji afirmiraju i propagiraju ukupne vrijednosti bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti i kulture te afirmacija i popularizacija književnog djela Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka.

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik osnovalo je i pokrenulo časopis Divan 1993. godine, koji sa 63 objavljena broja danas predstavlja najznačajnije kulturno glasilo Bošnjaka općine Travnik, ali i Srednjobosanskog kantona. Divan je danas recenzirani časopis otvoren najprije za mlade znanstvenike i istraživače iz oblasti bošnjačke i bosanskohercegovačke kulture, umjetnosti, folklora, tradicije, književnosti, historije, bosanskoga jezika i slično, ali i svojevrstan ljetopis produkcijske kulture i kulturne baštine općine Travnik i regije Srednja Bosna.

Konkurs: Izrada idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture Preporod-Travnik

5. O GRADU TRAVNIKU

Grad Travnik je administrativno, upravno, zdravstveno, obrazovno, kulturno i turističko sjedište Srednjobosanskog kantona. Prvi put se spominje 1463. godine u izvještaju trogirskog kneza koji se danas čuva u arhivu grada Zadra. Čuveni putopisac Evlija Čelebija u 18. stoljeću ga opisuje kao „grad s hiljadu vrela“.

U vrijeme osmanske uprave od 1699. do 1851. godine bio je glavni grad bosanskog pašaluka, rezidencija 77 vezira i sjedište prva 2 konzulata otvorena u Bosni – francuskog 1806–1814. godine i austrijskog 1807–1821. godine.

U arhitektonskom urbanom prostoru grada Travnika, grada koji slovi i za „muzej pod otvorenim nebom“, susreli su se različiti kulturni i civilizacijski tokovi i ostavili bogatu kulturno-historijsku baštinu, pa je stoga Travnik danas i jedan od važnijih turističkih centara u Bosni i Hercegovini.

Travnik je grad sa najviše džamija i turbeta iz osmanskog razdoblja u Bosni i Hercegovini, grad sa osobitom Sulejmanijom ili Šarenom džamijom, čija se munara nalazi na istočnoj strani, Elči Ibrahim-pašinom medresom, ostacima nekadašnje medrese Mehmed-paše Sokolovića, ostacima nekadašnjeg Vezirskog konaka, srednjovjekovnom osmanskom tvrđavom Stari grad, Gradskom bibliotekom kao najstarijom javnom bibliotekom u srednjoj Bosni, Zavičajnim muzejom, Isusovačkom gimnazijom, ali i brojnim drugim jedinstvenim kulturno-historijskim objektima.

U Travniku su postojale dvije javne biblioteke – Elči Ibrahim-pašina biblioteka (1705), koja se nalazila u medresi ovog velikog vakifa u Donjoj čaršiji, te biblioteka Mehmed-paše Kukavice (1758), koja se nalazila u medresi ovog drugog velikog vakifa i nedaleko od njegove džamije u Gornjoj čaršiji.

Arhitektonski urbani prostor grada Travnika jedinstven je i po tome što je jedini grad u Bosni i Hercegovini sa dvije sahat-kule, koje datiraju još iz 18. stoljeća, te sunčanim satom, koji datira iz 1886. godine.

6. UŽA LOKACIJA

Predmetna lokacija planiranog objekta se nalazi uz glavnu saobraćajnicu, unutar uže urbane zone općine Travnik, na parceli označenoj kao k.p.br. 1577/4, k.o. Travnik.

Pozicija parcele se nalazi na atraktivnoj lokaciji unutar samog centra grada, gdje se sa južne strane nalazi glavna gradska saobraćajnica (korzo Gornje čaršije). Dvosmjerna, glavna saobraćajnica, zajedno sa pješačkim stazama, parcelu odvaja od korita rijeke Lašve.

Sa sjeverne strane planiranog objekta se nalazi park sa spomenikom 7. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine i Centrom za kulturu Općine Travnik, unutar koga se odvija većina kulturnog života na području općine Travnik.

Sa zapadne strane objekta nalazi se administrativni centar Srednjobosanskog kantona, tj. zgrada Vlade Srednjobosanskog kantona sa njenim pratećim sadržajima.

Istočno od objekta nalazi se stambeno-poslovna zgrada „Elma“, koja je u dotrajalom stanju te su za istu u toku pregovori o uklanjanju.

U radijusu od 200 m od same parcele nalaze se neki od najvažnijih objekata općine Travnik i to:

– sjeverno: Autobuska stanica, Centar za kulturu Općine Travnik, BH Pošta, BH Telecom;
– istočno: Općinski sud, Hadži Ali-begova džamija, Trg grada Lajpciga, Internacionalni univerzitet;
– južno: Muftijstvo Travničko, Mješovita srednja tehnička škola „Travnik“, Srednjoškolski centar Travnik, Đački dom;
– zapadno: Osnovna škola „Travnik“, Vlada Srednjobosanskog kantona.

Sa južne, istočne i sjeverne strane u neposrednoj blizini parcele nalaze se i stambeni te stambeno-poslovni objekti (objektni kolektivnog stanovanja).

Ravan teren je osnovna topološka karakteristika predmetne parcele. Sama lokacija planiranog objekta je sastavni dio postojećeg parka i šire slike gornjeg dijela čaršije, te se kroz prijedloge idejnih rješenja očekuje simbioza samog objekta sa okruženjem i susjednim zelenim površinama.

Postojeća infrastruktura u blizini lokacije pruža sve neophodne segmente za funkcioniranje samog objekta.

Konkurs: Izrada idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture Preporod-Travnik

7. PROJEKTNI ZADATAK

Učešće na konkursu podrazumijeva izradu Idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Travniku, a koji će služiti kao središte kulturnih aktivnosti.

Objekat je javnog karaktera, administrativno-kulturne namjene s ciljem prezentacije, promocije i očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa Bošnjaka, pri čemu bi svojom oblikovnom formom trebao biti simbol bošnjačkog kulturnog identiteta i zajedništva, pružajući prostor za razne kulturne događaje, susrete, interakciju i administrativne potrebe Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“.

Pored glavnog izložbenog i administrativnog sadržaja, neophodan je i prateći sadržaj koji će doprinijeti samostalnosti samog objekta na sljedeći način:

– Administrativni prostori: kancelarije, konferencijske dvorane;
– Kulturni prostori: galerija, auditorij, prostori za radionice i sl.;
– Tehnički prostori: skladište, arhiv, toaleti, servisni prostori za redovno održavanje objekta.

Sav navedeni sadržaj je moguće kombinirati kreiranjem multifunkcionalnih prostorija.

Predviđena lokacija sa maksimalnim gabaritima objekta nalazi se na slici br. 7, pod oznakom br. 6.

8. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

a) Arhitektonska i estetska vrijednost (35%)

– Originalnost i kreativnost dizajna: Ocjena će uzeti u obzir koliko je rješenje jedinstveno i inovativno u pristupu arhitektonskom dizajnu Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“. Dizajn koji istovremeno čuva tradicionalne elemente i donosi svježinu u prostor bit će visoko ocijenjen.
– Harmonija i proporcije: Procjenjuje se estetska uravnoteženost objekta, proporcije različitih dijelova i njihova harmonija sa okolinom. Objekti koji se estetski uklapaju u okolinu, ali istovremeno imaju prepoznatljiv identitet, dobijaju više bodova.
– Vizualna privlačnost: Ocjena će uzeti u obzir atraktivnost objekta izvana i iznutra. Upotreba materijala, boja i tekstura bit će ocijenjena u skladu sa vizualnim apelom koji objekat izaziva.

b) Funkcionalnost i praktičnost (35%)

– Efikasnost prostornog rasporeda: Ocjena će procijeniti kako je prostor unutar objekta organiziran radi efikasnog korištenja prostora za administrativne, kulturne i tehničke potrebe. Fleksibilnost prostora i njihova prilagodljivost različitim aktivnostima bit će posebno cijenjena.
– Pristupačnost i inkluzivnost: Ocjena će uzeti u obzir kako su dizajnirani pristupi, stepenice, liftovi i ostali elementi kako bi se osigurala pristupačnost osobama s invaliditetom i starijim osobama. Objekti koji su prilagođeni za sve korisnike dobijaju veće ocjene.
– Održivost i energetska efikasnost: Ocjena će procijeniti u kojoj mjeri je rješenje održivo i ekološki osviješteno. Upotreba obnovljivih izvora energije, implementacija pasivnih energetskih tehnika i smanjenje emisija stakleničkih plinova bit će važni faktori za ocjenjivanje.

c) Urbanističko rješenje (20%)

– Prilagođenost postojećem urbanom tkivu: Ocjena će procijeniti kako se predloženo rješenje uklapa u postojeću urbanu strukturu i arhitektonski kontekst okoline. Rješenja koja se harmonično i reprezentativno uklapaju u okolne građevine i ulice dobijaju više ocjene.
– Očuvanje pejzaža i zelenih površina: Ocjenjuje se kako predloženo rješenje doprinosi očuvanju postojećih zelenih površina i pejzaža te kako ih koristi u svrhu poboljšanja kvalitete urbanog okoliša.
– Pristupačnost objekta: Ocjena će uzeti u obzir pristupačnost objekta pješačkim stazama te dostupnost parkinga za dostavu. Rješenja koja budu posjedovala bolju komunikaciju sa okolinom dobijaju više bodova.
– Rješenja koja pružaju atraktivan i ugodan javni prostor dobijaju veće ocjene.

d) Ekonomičnost (10%)
– Ocjena će uzeti u obzir ekonomičnost za izgradnju objekta, ekonomičnost prilikom korištenja i održavanja objekta i okruženja unutar parcele te energetsku učinkovitost. Rješenja koja predlažu efikasnu upotrebu resursa i minimiziranje troškova gradnje dobijaju veće ocjene.

Konkurs: Izrada idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture Preporod-Travnik

9. MATERIJAL

Po prijavi na konkurs, svim učesnicima će biti uručeni tekstualni i grafički prilozi.

Tekstualni prilozi:

– Tenderska dokumentacija;
– Projektni zadatak.

Grafički prilozi:

– Izvod iz regulacionog plana (prostorno-planska dokumentacija);
– Katastarska podloga;
– Orto-foto snimak;
– Fotografije predmetne lokacije.

10. SADRŽAJ IDEJNOG RJEŠENJA

Učesnici su obavezni prilikom predaje idejnog rješenja dostaviti sljedeći materijal:

1. Projektnu svesku u formatu A3 (PDF format);
2. Plakat u formatu B1 – (PDF format);
3. Prezentaciju projekta u digitalnom formatu (Powerpoint, PDF ili videoformat).

Projektna sveska treba da sadrži:

– Tehnički opis i grafičko obrazloženje ideje i koncepta arhitektonsko-urbanističkog rješenja;
– Graforad komunikacije i funkcionalnosti prostorija;
– Bilans površina;
– Situaciju objekta u odgovarajućoj razmjeri (maksimalno 1:1000) sa definiranim kotama u odnosu na okruženje i samu parcelu – dovoljna za jasnu grafičku prezentaciju;
– Tlocrte svih etaža u odgovarajućoj razmjeri sa definiranim ulazima/izlazima, otvorima, površinama prostorija i osnovnim kotama – dovoljne za jasne grafičke prezentacije;
– Presjeke (minimalno dva) u odgovarajućoj razmjeri sa jasno naznačenim visinama i odnosom na okruženje – dovoljne za jasnu grafičku prezentaciju;
– Sučelja (fasade) u odgovarajućoj razmjeri sa jasno naznačenim visinama i odnosom na okruženje – dovoljne za jasnu grafičku prezentaciju;
– Prostornu vizualizaciju enterijera (3D prikaz) – za svaku etažu minimalno 2 prikaza
– Prostornu vizualizaciju vanjskog dijela objekta sa pejsažnim uređenjem (3D prikaz) – minimalno 4 prikaza uz obaveznu južnu i jugozapadnu poziciju.

Plakat treba da sadrži:

– Sadržaj plakata određuju učesnici s ciljem što boljeg prikaza koncepta, funkcije, objekta i vizualizacije sa osnovnim tehničkim opisima i karakteristikama objekta, koji bi jasno prikazali objekat u funkcionalnom i estetskom smislu.

Prezentacija projekta u digitalnom formatu:

– Treba da prezentuje sve urađeno – fluidno u jednoj cjelini, tj. da ista priča priču o inspiraciji, ideji, konceptu, funkcionalnosti i estetici samog objekta.

Napomena:

Svi materijali u PDF formatu koji se predaju moraju biti u odgovarajućoj rezoluciji, gdje se neće izgubiti kvalitet u slučaju printanja istih. Prezentacija projekta mora biti čitljiva na projektnom platnu prilikom projekcije iste.

Konkurs: Izrada idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture Preporod-Travnik

11. NAČIN PRIJAVE NA KONKURS

Svi zainteresirani učesnici mogu se prijaviti na Konkurs slanjem zahtjeva za učešće putem elektronske pošte na e-mail: travnik@preporod.ba.

Svi učesnici koji blagovremeno, a najkasnije 15 dana od dana objave Konkursa na web stranici Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ www.preporod.ba zatraže zahtjev za učešće na Konkursu putem e-maila će dobiti konkursnu dokumentaciju (podloge u digitalnom formatu).

Konkurs: Izrada idejnog rješenja Doma kulture Bošnjačke zajednice kulture Preporod-Travnik