Tema Kruga 99 "Antibisanske doktrine i ideologije Deklaracije Svesrpskog sabora"

U Sarajevu je održan okrugli sto Kruga 99 i NVO Čuvari Bosne o temi: Antibosanske doktrine i ideologije „Deklaracije Svesrpskog sabora“.

Nakon održavanja učesnici su se obratili novinarima na press konferenciji.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović istakao je na početku da tema okruglog stola jesu Antibisanske doktrine Svesrpskog sabora.

- Ova sesija na neki način je uvodna sesija ka održavanju konvencije pod naslovom Bosna je naša Bosanska. Da se na patriotski način iskaže otpor urušavanju BiH. U tom sastavu je formiran organizacioni odbor. Konvencijaće se održati pod sloganom "Bosna je nasa Bosanska" 4.jula. Treba da izrazi državotvorno i narodno jedinstvo u datim okolnostima - kaže Kulenović.

Enver Halilović je kazao da Deklaracija Svesrpskog sabora koju svu usvojile Vlada Srbija i Vlada RS-a predstavlja državnu, srbijansku, sadržajnu sintezu svih historijskih oblika velikosrpskih političkih projekata od Načertanija Ilije Garašanina, preko Memoranduma SANU do danas.

- Međutim, dvije su bitne razlike. Za razliku od svih ostalih velikosrpskih etnocentričkih dokumenata koje su pisali pojedinci, Deklaraciju Svesrpskog sabora su kreirala dva predsjednika i usvojile dvije vlade. Deklaracija ima prije svega pravnu, praktično politiku, teorijsku formu i sadržaj i ima državno obavezujuće upotrebnu vrijednost. Taj postulat s obzirom na srpsku etničku konfuziju čini srbijansku nacionalnu politiku osvajačkim, hegemonističkom, velikosrpskom, velikodržavnom u odnosu na sve narode koji zube s onima koje srbijanska vlast naziva Srbima i prema kojima razvija zaštitnički politički odnos. Deklaracija bitno ograničava pravni i politički suverenitet BiH na jednom njenom administrativnom dijelu, RS. Ona objelodanjuje odlučnost stvaranja neke moguće državne forme ujedinjene Srbije i RS-a odnosno razbijanja BiH - rekao je.

Krug 99 i NVO Čuvari Bosne: Na patriotski način iskazati otpor urušavanju BiH

Jahja Muhasilović ističe da Velikosrpski sabor potvrđuje kurs srbijanske i srpske politike, a to je politika koja ne uvažava druge nacionalne identitete grubo ne uvažavajući identitete svojih susjednih država.

- Imamo rukovodstvo koje ne razumije opasnost koja dolazi iz Beograda govore da helikopter iz Srbije koji se nalazi u BiH nije njihova nadležnost. Treba se dati odgovor na ovako agresivnu politiku. Ovo je trenutak da se angažira šira politicka akademska javnost - kazao je Muhasilović

(M. Rašidović)

Krug 99 i NVO Čuvari Bosne: Na patriotski način iskazati otpor urušavanju BiH
Krug 99 i NVO Čuvari Bosne: Na patriotski način iskazati otpor urušavanju BiH