Dvije lisice primijećene su sinoć oko dva sata nakon ponoći u Sarajevu, i to na tramvajskim šinama.
Snimak je objavio portal Faktor, a lisice su vjerovatno u potrazi za hranom došle u grad.

Snimljene su u blizini sjedišta preduzeća GRAS.