Dr. Ahmed Shahin, ljekar iz Palestine, traži priliku za rad u Bosni i Hercegovini nakon evakuacije iz Gaze zbog trenutnog rata. Rođen 1965. godine, dr. Shahin je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1995. godine.

Od 1997. godine radio je u dječijim bolnicama u Gazi, gdje je stekao 27 godina radnog iskustva, posebno u radu s djecom i hitnoj pomoći.

Zbog teške situacije u Gazi, kako navodi, bio je primoran napustiti svoj dom i sada boravi u Sarajevu.

Ljekar evakuisan iz Gaze traži posao u BiH: Radio 27 godina u dječijim bolnicama

Dr. Shahin je u Sarajevu dobio licencu Ljekarske komore, položio stručni ispit i osigurao status boravka u BiH.

Izrazio je spremnost da pruži svoje usluge kao ljekar opšte prakse, hitne pomoći i pedijatar. Posebno naglašava svoje znanje o problemima dojenja.