Evropski sud pravde, najviši sud Evropske unije (EU), odlučio je da Mađarska plati kaznu od 200 miliona eura zbog nastavka implementacije sistema azila koji krši zakone EU, javlja Anadolu.

U tekstu odluke koju je objavio Evropski sud pravde, navedeno je da Mađarska mora platiti i kaznu od milion eura za svaki dan kada ne ispuni svoje obaveze prema pravu EU kako je presudio Sud.

U odluci je naglašeno da je Mađarska "namjerno" ignorisala politiku azila EU.

Navedeno je da je Mađarskoj naloženo da plati kaznu od 200 miliona eura zbog nastavka politike azila koja krši zakone EU nepoštovanjem obaveza iz odluke iz 2020. godine.

U odluci se navodi da je Mađarska ignorisala "princip iskrene saradnje" i da je "namjerno izbjegavala" provođenje pravnog procesa za međunarodnu zaštitu i deportaciju državljana trećih zemalja koji se ilegalno nalaze u EU.

U odluci je istaknuto da ova situacija predstavlja prijetnju integritetu prava EU i napomenuto da nepoštovanje obaveza Mađarske nametnute pravom Unije "ozbiljno šteti principu solidarnosti i pravične podjele odgovornosti među državama članicama".

Mađarski premijer Viktor Orban u postu na X nalogu reagovao je na kaznu izrečenu njegovoj zemlji zbog zaštite granica EU i naveo da je to "ružno i neprihvatljivo".

-Čini se da su ilegalni migranti važniji briselskim birokratama od sopstvenih evropskih građana - rekao je Orban.

Nakon intenzivne iregularne migracije s kojom se EU suočila u periodu 2015.-2016., Mađarska je, uz podršku svojih partnera u Višegradskoj grupi, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj, ojačala svoje granice vojnicima i policijom u sklopu mjera poduzetih protiv migranata.

Da bi se zaustavili migranti, podignute su ograde od bodljikave žice na granicama Srbije i Hrvatske, proglašeno je vanredno stanje u pograničnim područjima i povećane kazne za ilegalne prelaske.

Izmijenjenim zakonom bilo je obavezno da se tražioci azila, uključujući djecu, drže u kampovima uspostavljenim na granici za vrijeme podnošenja zahtjeva za azil, a najavljeno je i da će azilanti zatečeni širom zemlje biti izvođeni iz Mađarske preko granice u okruženju.

Komisija EU podnijela je tužbu sudu 2018. godine s obrazloženjem da Mađarska nije poštovala zakone o azilu.

U decembru 2020. godine Evropski sud pravde odlučio je da Mađarska ne poštuje pravila prava EU u vezi sa procedurama za pružanje međunarodne zaštite i vraćanje državljana trećih zemalja koji ilegalno borave, te je zatražio od zemlje da preduzme potrebne mjere.