Pred vama su četiri matematička zadatka. Svaka lopta vrijedi određeni broj, a na vama je da ih pronađete.

U prvom zadatku zbir tri fudbalske lopte je 12, u drugom zadatku množenje dvije košarkaške lopte sa brojem jedan iznosi ukupno devet, dok u trećem ragbi lopta se dijeli sa košarkaškom loptom i oduzima za nula, što ukupno iznosi tri.

Vaš zadatak je da izračunate vrijednost svake lopte i koliki je iznos posljednje jednačine u kojoj se oduzimaju ragbi, fudbalska i košarkaška lopta.

Samo naprijed i pokušajte da riješite ovu mozgalicu!

Ukoliko želite da provjerite svoj rezultat ili možda odustajete, rješenje se nalazi u nastavku teksta.

Fudbalska lopta vrijedi 4.

Košarkaška lopta vrijedi 3.

Ragbi lopta vrijedi 9.

Ukupan rezultat posljednje jednačine je 2.

Dakle, odgovor je 2!