Generalna skupština Ujedinjenih naroda 19. juni proglasila je za Međunarodnim danom borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu. U Bosni i Hercegiovini su tokom devedesetih silovane hiljade žena, od najmlađih do najstarijih.

Sportska sala “Partizan” u Foči služila je kao zatočenički objekt za žene i djevojčice bošnjačke nacionalnosti od aprila 1992. do marta 1993. godine. Ispred tog objekta danas je upriličen program kojem su prisustvovale žrtve, porodice žrtava, te domaće i međunarodne delegacije. U Foči je bila i naša ekipa.

Upravo zbog Foče i zločina iz sale "Partizan", presudom iz 2001. godine u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, Haški tribunal je prvi put u historiji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovječnosti. Foča je, nakon agresije, postala sinonim za masovna i sistematska silovanja žena. Neke su silovane mjesecima, više puta dnevno. Između ostalih, u Foči je silovana djevojčica koja je imala samo 11 godina.

Jedna od onih koja je žrtva svirepog zločina jeste Zehra Murguz-Kovačević, koja je imala 27 godina. Sala "Partizan" nije bila jedini logor za silovanje, nego i stanovi i kuće fočanskih Bošnjakinja, dodala je Zehra.

U izvještajima međunarodnih aktera u BiH, procjenjuje se da je u periodu od 1992. do 1995. godine silovano između 20 i 50 hiljada žena, djevojčica i muškaraca. Mnogi od njih nikad nisu dobili potrebnu medicinsku, psihološku i finansijsku podršku.

BiH nema državni zakon za podršku žrtvama rata, među kojima su i one koje su pretrpjele seksualno nasilje, takvo nasilje je najjeftinije oružje. Silovanje žena, maloljetnica i djevojčica vršilo se s ciljem provođenja genocida, poručeno je iz Foče.

Umjesto toga, prekoputa dvorane stoje murali Draži Mihajloviću i ostalim idolima velikosrpske politike.

(S.Delić)