Prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske izazvao je međunarodni poremećaj koji je zahvatio više zemalja. Hrvatski operator prijenosnog sistema radi analizu sa operatorima sistema susjednih zemalja kako bi se utvrdio uzrok.

Za ublažavanje problema međunarodnog prekida opskrbe električnom energijom Hrvatska elektroprivreda stavila je u puni pogon sve svoje proizvodne kapacitete kako bi HOPS mogao osigurati opskrbu električnom energijom građana RH u što kraćem vremenskom roku.

Što se tiče distribucijske mreže HEP-a, HEP - Operator distribucijskog sistema izvještava da na mreži nema oštećenja, piše Index.