Ministar finansija Novica Vuković jučer je ponovo odbio zahtjev Jelene Perović za izuzeće inspektorki Direkcije za budžetsku inspekciju koje su kontrolisale Agenciju za sprečavanje korupcije, pišu crnogorske "Vijesti".

Vuković je to uradio nakon što je Upravni sud poništio rješenje Ministarstva od 15. aprila, kojim je direktorici Perović naloženo da otkloni nepravilnosti i opozove svoju odluku da je i u martu zaslužila varijabilu i naknadu za prekovremeni rad.

Perović je od 19. aprila u kućnom pritvoru, a Specijalno državno tužilaštvo je sumnjiči da je zloupotrijebila položaj i oštetila državni budžet za više od 100.000 eura.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenje (SPO) i juče su izuzimali dokumentaciju iz Agencije. Iz te institucije su ih optužili da su “upali” upravo zbog odluke Upravnog suda - “koju su očigledno ministar finansija i glavni specijalni tužilac (Vladimir Novović) shvatili kao ponižavajuću”, tražeći “javno dostupnu dokumentaciju”.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva, na čijem čelu je Milorad Marković, odgovorili su da su te tvrdnje Agencije netačne, da dokumentacija nije javno dostupna i da to “nema apsolutno nikakve veze sa donijetom odlukom bilo kog drugog pravosudnog organa”.

Ministar finansija je u jučerašnjem rješenju naglasio da je već odlučio o zahtjevima za izuzeće budžetskih inspektorki, koji su bili zasnovani na istom činjeničnom stanju.

- A koje je žaliteljka (Perović) podnijela u kratkom vremenskom intervalu i to: rješenjem ministra br.01-074/24-1886/2 od 20. i 29. marta 2024, kao i da se radi o zahtjevu o kojem je već odlučeno (res iudicata), a koji je istaknut kroz primjedbe na zapisnik o inspekcijskom pregledu… Upravni sud se nije saglasio sa iznijetim stavom u drugostepenom rješenju. Naime, Upravni sud je stava da Zakon o upravnom postupku ne predviđa odbijanje zahtjeva za izuzeće ako je o njemu već odlučivano ili ako zahtjev nije obrazložen, već je drugostepeni organ bio u obavezi da reaguje primjenom odredbe člana 15 Zakona o upravnom postupku - zabrana zloupotrebe prava - navodi se u jučerašnjem rješenju Vukovića.

Prema dokumentu koji je Vuković potpisao, uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je ranije odlučivano o zahtjevima za izuzeće budžetskih inspektorki.

- …Da su isti odbijeni kao neosnovani, te da predmetni zahtjev kao i prethodna dva zahtjeva, ne sadrže niti jedan dokaz na kojem se zasniva postojanje razloga za izuzeće iz člana 48 ZUP-a, što jasno ukazuje na okolnost da je u pitanju pokušaj odugovlačenja postupka inspekcijskog nadzora od strane žaliteljke (Perović), odnosno zloupotreba procesnih prava od strane žaliteljke. Imajući u vidu da stranka nije priložila dokaze koji upućuju na razloge za izuzeće budžetskih inspektorki iz čl. 48 ZUP-a, kao i da je javnopravni organ dužan da spriječi svaku zloupotrebu prava stranke u upravnom postupku, to su se stekli uslovi da se zahtjev odbije kao neosnovan u smislu zabrane zloupotrebe prava u upravnom postupku - zaključeno je u rješenju.