Ministarstvo odbrane BiH objavilo je danas Javni konkurs za školovanje šest kadeta na Vojnoj akademiji „General Mihailo Apostolski“, Republikа Sjevernа Makedonija, za školsku 2024./2025. godinu i ostaje otvoren 15 dana od dana objavlјivanja.

Kako je saopćeno iz MO BiH, konkurs je objavljen za prijem šest kadeta. Školovanje započinje kao opšti smjer, a nakon druge godine školovanja, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine će odrediti rod/službu u dalјem školovanju na osnovu postignutih uspjeha kadeta, kao i potreba Oružanih snaga BiH.

Pored opštih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove, a to ja da imaju završenu srednju škola IV stepen ili da trenutno pohađaju IV razred srednje škole, te da su postigli ukupan uspjeh tokom školovanja najmanje – dobar.

Kandidati prijavlјeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, psiho test, test opšteg znanja, test poznavanja engleskog jezika i intervju.

O svim uslovima konkursa kandidati mogu pročitati i potrebnu dokumentaciju za prijavu preuzeti na linku: http://mod.gov.ba/aktuelnosti/oglasi/?id=107520

Ukoliko kandidati imaju određene nejasnoće, upit mogu poslati na službenu e-mail adresu: kadet@mod.gov.ba

Video-prilog o iskustvu na Vojnoj akademiji u Republici Sjevernoj Makedoniji pripadnika OS BiH pogledajte u videu.