Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da je na tržište naše zemlje isporučena tjestenina bez glutena, porijeklom iz Rumunije, u kojima je utvrđena prisutnost nedopuštenih količina mikotoksina deoksinivalenola.

Kako su naveli iz Agencije, utjecaj na zdravlje ovog proizvoda je ozbiljan.

Naziv proizvoda je - Pasta D’oro gluten free u pakiranju od 500 grama.

Uvoznik ove namirnice u BiH je Mega Trade System, Dunavska 1c, Banja Luka.

Navedeni proizvod nije u skladu s odredbama Pravilnika o maksimalno dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani (“Službeni glasnik BiH”, br. 68/14, 79/16 i 84/18).

Sve raspoložive informacije o proizvodu, shodno važećim propisima, dostavljene su na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u BiH od kojih je zatraženo poduzimanje mjera i povratno obavještavanje Agencije za sigurnost hrane BiH.

Mikotoksin deoksinivalenol (DON) je sekundarni metabolit plijesni roda Fusarium (F. graminearum i F. culmorum), a pripada velikoj grupi trihotecena.

Deoksinivalenol je najčešći kontaminant brašna, heljde, zobi, raži, ječma, kukuruza i riže. Upravo zbog opisane stabilnosti pronađen je u prerađenim proizvodima od žitarica, uključujući žitarice namjenjene za doručak, hljeb, tjesteninu i hranu za dojenčad, sladilu i pivu.

Mikotoksini su otrovi visoke akutne toksičnosti, a mogu imati kancerogena, mutagena, imunotoksična i teratogena svojstva zbog utjecaja na genetski materijal naših ćelija (DNA i RNA).

Akutna i hronična oštećenja zdravlja izazvana mikotoksinima nazivaju se mikotoksikoze i mogu izazvati poremećaje čitavog niza sistema organizma (bubrežnog, krvožilnog, jetrenog, živčanog).