Brojni su problemi poslodavaca u BiH. Međutim, da li država ima sluha za njihove probleme?

BiH ali i poslodavci se suočavaju sa odlaskom mladih koji su trebali biti radna i pokretačka snaga BiH. Problem sa kojim se poslodavci u BiH suočavaju, a koji se adresira duže vremena, jesu nameti koji idu u državnu kasu.

O ovoj temi smo razgovarali sa našim gostom u emisiji '7plus' Mariom Nenadićem, direktorom Udruženja poslodavaca FBiH.

-Mi prije svega na vlast gledamo kao na aktivnog partnera u rješavanju ovih problema. Ovo nije samo odgorovornost vlasti koji su na vlasti godinu i pol. Ovi problemi su počeli prije 10 godina. Kada se dodaju moderne politike i globalno tržište došli smo u ozbiljnu situaciju, poslodavci nemaju pravo da posustanu. Nije naš posao da kritikujemo nego da ukazujemo šta se može uraditi bolje. Zaključili smo da su dva pitanja ključna: fiskalna raterećenja i liberalizacija tržišta. Kako se radi o jednoj evropskoj utakmici, sve više se kao prioritet nameću i druge teme kao što su teme EU integracija. Kada mi to govorimo, govorimo o našem inegrisanju na evropsko tržište. Posebno aktuelno pitanje je razdvajanje cijena struje, prljave od čiste energije što je evropski uvjet uvjeta za EU poslovanje. Drugo važno pitanje je pitanje digitalizacije za koje nam treba jedan cijela emisija kako bi govorili o ovoj temi - ističe Nenadić.

Poslodavci se suočavaju sa visokim nametima koji završavaju u državnoj kasi. Kako Nenadić ističe, različiti su problemi sa kojima se poslodavci suočavaju s obzirom na obim njihovog poslovanja. Zahvalio se i javnosti koja prati ova dešavanja i koja ne politizira ovo pitanje.

-I to pitanje nije jednostavno odgovoriti. Sve se to različito odražava na razne branše kao i na različite regije u FBiH. Javnost je zaineteresirana za praćenje ovih pitanja. Posebno ističem da mediji ovo pitanje ne politiziraju. Mi samo skrećemo pažnju na budućnost poslovanja i poslovnog okruženja. Međutim, manje smo pažnje posvetili odlasku mladih i drugih stanovnika. Više ne odlaze samo ljudi nego i kompanije iz naše zemlje – govori Nenadić.

Nedostatak radne snage je jedan od problema sa kojima se suočavaju poslodavci. Nenadić ističe kako poslovna zajednica ne može sama da se suoči sa tim izazovima nego je potreban angažman cijelog društva po tom pitanju.

-To je izazov za društvo u cjelini. Može se izvršiti dodatan pritisak što može ugušiti poslovno okruženje. Ovome se trebamo svi posvetiti te vidjeti kako motivisati mlade da svoju budućnost vide u našoj zemlji. Vidimo šta rade druge zemlje koje privlače stranu radnu snagu kako bi popunili prazna radna mjesta. Ne može se svaki poslodavac posmatrati isto. Mi smo zbog toga ažurirali naše podatke i jasno i konkretno iskazali šta poslodavci očekuju od vlasti – kaže Nenadić.