U jednoj od Facebook grupa pod nazivom “Sarajevo Marketplace: Prodaja, kupovina i pokloni,” nedavno je osvanuo oglas koji je privukao pažnju članova zajednice.

Korisnik pod imenom Don Don ponudio je uslugu preuzimanja svih vrsta radarskih kazni na svoje ime za one kojima je to potrebno. Ova ponuda je brzo izazvala interesovanje, ali i zabrinutost među članovima grupe.

Oglas prikazuje fotografiju nekoliko koverti koje očigledno sadrže radarske kazne. Dok neki članovi možda vide ovu ponudu kao način da izbjegnu neugodne posljedice prekršaja, kritičari naglašavaju moralne i pravne implikacije ovakvog čina.

Preuzimanje kazni na tuđe ime može izgledati kao privlačna opcija za one koji žele izbjeći plaćanje kazni ili zadržati čistu vozačku evidenciju, ali takva praksa nosi sa sobom ozbiljne posljedice. Osim što je neetično, može biti i ilegalno, jer predstavlja kršenje zakona i može dovesti do ozbiljnih pravnih sankcija za sve uključene strane.

Neobična ponuda u Facebook grupi: Preuzimanje radarskih kazni na svoje ime

Ova situacija također otvara pitanja o odgovornosti i poštivanju zakona. Ako se vozači oslanjaju na ovakve “usluge” kako bi izbjegli kazne, to šalje poruku da su zakoni lako izigrani i da prekršaji nemaju stvarne posljedice. To može podstaknuti dalje kršenje saobraćajnih pravila i povećati rizik od saobraćajnih nesreća.

Zajednica bi trebala promovisati odgovorno ponašanje i poštivanje zakona, a ne tražiti načine kako da ih zaobiđe. Oglas poput ovog bi trebao biti prijavljen nadležnim organima, kako bi se spriječilo daljnje narušavanje integriteta pravnog sistema i osiguralo da svi vozači snose odgovornost za svoje postupke na cestama.