Na sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrane su ukupno četiri žalbe na rad i postupanje policijskih službenika, te izvještaji o provedenim istragama nadležnih policijskih agencija.

Na osnovu izvedenih dokaza, Odbor za žalbe građana kao neosnovanu je ocijenio žalbu na rad i postupanje policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Od tri žalbe na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH, dvije žalbe ocijenjene su kao neosnovane, dok je za jednu utvrđena osnovanost, te je protiv odgovornih policijskih službenika podnesen prijedlog za vođenje disiciplinskog postupka.

Odbor je razmatrao i dvije anonimne prijave protiv policijskih službenika Granične policije BiH. Na osnovu iznesenih činjenica, Odbor je ove prijave prihvatio kao žalbe, te ih je uputio Graničnoj policiji BiH da provede istragu i Odboru dostavi izvještaje - saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.