Skinuta je jedna od posljednjih kocki u Sarajevu, na Širokači.
Ostala je još samo jedna ulica u kocki, na drugoj strani Starog Grada na Kovačima.
"Ode" kocka sa Širokače...
Nekome drago, neko je tužan..
Ode simbol jednog naselja i vremena...
I tako, malo pomalo "odlazi" sve što nas je vezalo za djetinjstvo, mladost, za neka lijepa vremena... - građani komentarišu.

Podsjećamo da je sanacija dijela ulice Za Beglukom – plato Širokača počela u aprilu ove godine. Zaključena cijena ugovora za radove na Širokači iznosi 257.715,90 KM, a površina radova je oko 1.450 kvadrata.

(O. Š.)