Povodom obilježavanja 19. juna,Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktu, Medica Zenica i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike su 14. juna organizivali okrugli sto u Sarajevu o temi „Ka dostojanstvenom životu i destigmatizaciji preživjelih kroz harmonizaciju kantonalnih praksi ostvarivanja prava posebne kategorije civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Kako se navodi u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ovaj okrugli sto predstavlja nastavak ranije započetih aktivnosti usmjerenih ka jačanju dijaloga između institucija i nevladinih organizacija s ciljem podrške ostvarivanja prava posebne kategorije civilnih žrtava rata. Također, cilj je bio konkretizacija zaključaka i preporuka sa panel diskusije održane 22. maja 2024. godine u Zenici.

Održan okrugli sto o pravima posebne kategorije civilnih žrtava rata

Okrugli sto je okupio stručnjakinje i stručnjake iz oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom diskusije, donijeti su sljedeći ključni zaključci:

1. Neophodno je kroz međuministarsku koordinaciju i saradnju inicirati donošenje i usvajanje kantonalnih propisa za ostvarivanje statusa posebne kategorije i djece rođene iz silovanja. Također, treba definirati prava i osigurati sredstva u budžetima za realizaciju tih prava.

2. Na kantonalnim nivoima treba inicirati sastanak nadležnih resornih ministarstava rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, finansija i drugih relevantnih institucija kako bi se bolje upoznali sa Zakonom o civilnim žrtvama rata FBiH. Cilj je što jasnije i konkretnije donošenje instrukcija i propisa na kantonalnom nivou.

3. Potrebno je izraditi program sveobuhvatne podrške za preživjele ratno seksualno nasilje u Federaciji BiH, uz procjenu njihovih potreba i neophodnih sredstava za realizaciju tih programa.

4. Kontinuirano, a minimalno jednom godišnje, treba organizovati edukacije za nadležne aktere (voditelje postupaka) u procesu ostvarivanja prava posebne kategorije o osjetljivom pristupu u radu sa preživjelima, kao i o njihovim nadležnostima i odgovornostima.

5. Treba izraditi vodič za preživjele i djecu rođenu iz silovanja, koji bi na razumljiv način i prilagođenim jezikom objasnio njihova prava i način ostvarivanja tih prava.

Na osnovu diskusija i iznesenih mišljenja, date su sljedeće preporuke:

1. Sve prijedloge za poboljšanje Zakona o civilnim žrtvama FBiH, na osnovu prepoznatih poteškoća u praksi, treba dostaviti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za izradu izmjena i dopuna Zakona.

2. Voditelji postupaka trebaju prikupljati dokumentaciju po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

3. Neophodno je centralizirati ostvarivanje prava iz socijalne zaštite kroz uspostavu Agencije za utvrđivanje prava iz socijalne zaštite, kako bi centri za socijalni rad mogli biti fokusirani na svoj primarni rad i nadležnosti.

4. Potrebno je iznaći način kako animirati preživjele da se osnaže i progovore, te se obrate za ostvarivanje prava. Jedan od načina jesu kampanje koje sadrže informacije o postojanju sistema podrške i vraćanju povjerenja preživjelih.

Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je važnost provođenja Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, te obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv silovanja u ratu. Naglasio je da je dostojanstven život i destigmatizacija preživjelih ključna kroz harmonizaciju kantonalnih praksi ostvarivanja prava posebne kategorije civilnih žrtava rata.

- Uspostavljanje efikasnog i osjetljivog sistema podrške je naš prioritet. Ovo nije samo zakonska obaveza, već i moralni imperativ kako bi preživjele i preživjeli mogli živjeti dostojanstveno i bez stigme - poručio je ministar.

Ovaj događaj predstavlja značajan korak ka ostvarivanju prava i poboljšanju kvaliteta života civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ukazuje na potrebu za kontinuiranim radom i saradnjom svih relevantnih aktera, kaž se u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.