Američko-evropska alijansa i Internacionalni univerzitet u Sarajevu, organizovali su konferenciju pod nazivom- Politika Bajednove administracije u BiH: 30 godina Federacije BiH. Imalo se šta čuti.

O međunarodnoj zajednici, odnosu prema BiH, o godinama u retro-spektivi, do trenutnog stanja.

Sagovornici aktivni u javnom diskursu, s uvijek valjanim temama i analizama, a gosti bivše diplomate i aktivni učesnici tog vremena.