BiH na današnjoj je sjednici u Sarajevu donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.

Na nivou FBiH imenovani su:

- Džafić Dželalagić Ammra, na poziciju sutkinje Kantonalnog suda u Bihaću;

- Adilović Halilović Nejla, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Sarajevu;

- Brčić Edisa, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Sarajevu;

- Džanko Bedrija, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Sarajevu;

- Nikačević Kornelija, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Sarajevu;

- Slatina Dženita, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Sarajevu;

- Softić Amela, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Goraždu;

- Haračić Amra, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Tuzli;

- Hasanović Merima, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Tuzli;

- Jahić Elma, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Tuzli;

- Cerić-Zećo Aida, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Zenici;

- Siliftarević Melisa, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Zenici;

- Telalović Nataša, na poziciju stručne saradnice Opštinskog suda u Zenici.

Novoimenovani stručni saradnici stupit će na dužnost 1. jula 2024. godine.