U organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca i Udruženja pripadnica Armije Republike BiH održana je javna tribina- Zlatne heroine odbrane BiH.

Cilj održavanja ovakvog događaja je veća vidljivost i isticanje kategorije pripadnica Armije Republike BiH, ali i težnja da se otrgne od zaborava značajan i nesebičan doprinos njihovih djela za državu. Nažalost, mnoge on njih više nisu među nama, ali je ostala obaveza poštivanja i sjećanja kako bi ostale trajno utkane u historiju domovine, naglašavaju organizatorke ove tribine.


(A.Husnić)