Širom Bosne i Hercegovine, ali i u nekim dijelovima regiona, nestalo je struje!

U glavnom gradu BiH trenutno je primjetan saobraćajni kolaps i zastoj na tramvajskim prugama.

Oglasili su se iz EPBiH. Oni su rekli da pretpostavljaju razloge za nestanak struje.

- Dana 21.06.2024. godine u 12:25 došlo je do totalnog raspada elektroenergetskog sistema u BiH.

Premda još tačni razlozi raspada sistema nisu poznati, pretpostavlja se da je uzrok preopterećenja na interkonektivnim 400 kV dalekovodima u regionu, njihovi ispadi i prenošenje poremećaja na sistem BiH.

U toku su aktivnosti na restauraciji sistema, prosljeđivanju napona hidroelektranama i termoelektranama i koordiniranim aktivnostima sa operatorom sistema (NOS BiH) na uključivanju objekata visokonaponske mreže u BiH i njihovim povezivanjem sa susjednim sistemima - navedeno je iz EP BiH.